Moxnes om sykehusplaner: – Uforsvarlig og useriøst

Pengene ruller ut til det nye storsykehuset på Gaustad. Det er helt i det blå om planene noensinne blir godkjent.

Muntlig spørretime på Stortinget

BORTKASTET: Bjørnar Moxnes synes det er å kaste bort tid og penger og planlegge noe han er sikker på får tommelen ned.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Uforsvarlig og useriøst med tanke på Oslo-befolkningens behov for nye sykehusbygg, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om planleggingen på Gaustad.

Fordi:

– Oslo kommune kommer ikke til å si ja til planene om et gigantsykehus på Gaustad, sier Moxnes.

Trapper opp arbeidet

Han tok opp den betente sykehusstriden med helseminister Bent Høie (H) i Stortingets spørretime onsdag.

Det skjedde dagen før styret i Helse Sør-Øst etter alt å dømme tar planene for nye sykehus på Gaustad og Aker enda et skritt videre.

Torsdag sier styret trolig ja til å starte forprosjektet for de nye sykehusene. De har en samlet prislapp på 38 milliarder kroner.

Planene innebærer at Ullevål sykehus blir lagt ned.

Regjeringen har foreslått å sette av 102 millioner kroner til forprosjektet i neste års statsbudsjett.

Ville si nei

Men det er høyst uklart om Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst overhodet får lov til å bygge nytt sykehus på Gaustad.

Det får de trolig ikke svar på før om tidligst ett år.

Det er Oslo bystyre som godkjenner alle reguleringsplaner i byen. Oslo kommunes plan- og bygningsetat har ikke engang fått det endelige planforslaget til behandling. Det skjer etter planen i desember.

Helse Sør-Øst trakk nemlig forslaget de først sendte til kommunen dagen før etaten skulle sende det ut på høring.

Der hadde etaten tenkt å si et klart og rungende nei til sykehuset på Gaustad.

Hovedbegrunnelsen var at tomta er for liten og at sykehuset vil bli for høyt og dominerende i nærmiljøet.

Nye Gaustad sykehus. Versjonen fra planforslaget som er sendt Oslo kommune.

VILLE SI NEI: Slik så det nye sykehuset i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad ut i planene som ble trukket av Helse Sør-Øst. Da var plan- og bygningsetaten i ferd med å si nei.

Foto: RATIO/ARKITEMA

Skeptisk flertall

Helse Sør-Øst har siden det jobbet med å gjøre om på planene. De nye blir trolig sendt på høring i mars neste år. Etter det skal de behandles både av plan- og bygningsetaten, byrådet og bystyret.

For å gjøre usikkerheten komplett har et flertall i bystyret signalisert at de kommer til å vende tommelen ned.

Flertallet består av alle partier unntatt Høyre og Arbeiderpartiet. De to store partiene havnet i mindretall etter kommunevalget i fjor.

Ja med utropstegn

I Stortingets spørretime ville Bjørnar Moxnes vite om Bent Høie syns det er forsvarlig å bevilge midler til den største investeringen i Fastlands-Norge med denne usikkerheten.

– Og mener statsråden at nedleggelse av Ullevål sykehus og salg av tomta vil gi bedre helsetilbud til befolkningen? undret Rødt-sjefen.

9UN2EC4xE4I

BEDRE HELSETILBUD: Bent Høie er overbevist om at det beste løsningen er å legge ned Ullevål og bygge nytt både på Gaustad og Aker.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Svaret på det siste spørsmålet er definitivt ja med utropstegn, svarte Høie.

Han sa videre at det er tidskritisk å holde god framdrift.

– Det er behov for nye sykehusbygg i Oslo. Det er det ingen tvil om. En betydelig del av byggene på Ullevål sykehus er gamle og uhensiktsmessige. De er i svært dårlig teknisk stand og ikke egnet til moderne sykehusvirksomhet, sa han.

– Planen vil gi mer moderne sykehusbygg og sikre økt kapasitet i Oslo. Det vil gi befolkningen et bedre helsetilbud, sa Bent Høie.

Moxnes fastholder at helsemyndighetene kaster bort tid og penger så lenge Oslo kommune kommer til å si nei til Gaustad-planene.

– Man bør heller gå i gang med å bygge ut på Aker som lokalsykehus for Groruddalen og komme i gang med å bygge nye bygg på ledige tomter på Ullevål sykehus, sier han.

Nei til evig tid?

Men hvor skråsikker kan Moxnes være på at Oslo-politikerne sier nei når de får se de endelige planene?

Senterpartiets ene representant Bjørg Sandkjær har stått i spissen for motstanden mot Gaustad-utbyggingen i bystyret.

Bjørg Sandkjær (Sp)

MOTSTANDER: Bjørg Sandkjær (Sp) har vondt for å se hvordan Gaustad-planene kan bli spiselige.

Foto: Senterpartiet

– Det vi har sagt, er at vi sier nei til planene slik de foreligger nå, sier hun.

– Hva gjør dere hvis de nye planene blir betydelig nedskalert i forhold til dagens?

– For Senterpartiets del kan jeg ikke se for meg at det er plass uansett hvor mye Helse Sør-Øst bretter origami med de sykehusbygningene, sier Bjørg Sandkjær.

Hun sier at motstanden også skyldes at alternativet med utbygging på Ullevål ikke er skikkelig utredet.