I samtaler om hvordan villreinen skal avlives

Villreinen på Nordfjella må saneres ut på grunn av skrantesyken. I dag møtte landbruksministeren ordførerne i kommunene som er berørt av den smittsomme sykdommen.

Villrein

SKAL AVLIVES: 2200 reinsdyr i Nordfjella skal bli avlivet, for å hindre at skrantesyken sprer seg, men hvordan de skal avlives er fortsatt uklart.

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Landbruksministeren har gått inn for å avlive 2.200 villrein på Nordfjella etter at sykdommen er blitt påvist.

– Smitten gjør at vi skal sanere ut flokken og få inn frisk rein over noen år, sier landbruksminister Jon Georg Dale.

Hvordan det omfattende arbeider med sanering skal foregå, er ennå ikke bestemt.

– Mattilsynet og miljødirektoratet skal utarbeide en plan med frist den 15. juni. På bakgrunn av den skal departementet se hvordan vi skal rykke frem for å håndtere situasjonen, sier landbruksministeren.

Må ha jegerne på laget

Jegerne i området er redde for at smitten skal spre seg til Hardangervidda. De kvier seg for å være med når villreinen skal avlives.

Oddvar Grøthe, ordfører i Hemsedal kommune

Oddvar Grøthe, ordfører i Hemsedal kommune håper jegerne kan få hjelp til avlivningen av villreinen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Landbruksministeren forsikrer at jegerne vil hovedsakelig møte på friske dyr.

– Av de 2.000 dyra, er det anslått at mellom 5 og 40 dyr er smittet per nå, så det betyr i praksis at jegerne vil finne friske dyr i Nordfjella, sier han.

Tungt arbeid blir det likevel. Ordfører i Hemsedal, Oddvar Grøthe, mener det må tilrettelegges for jegerne.

– De må ha hjelp til å få ut dyrene. Det er lange avstander å bære døde dyr på 60 til 80 kilo. Vi må se på praktiske løsninger for dem, sier han.

Glad for å bli hørt

– Departementet har skjønt at vi lokalt har en jobb å gjøre og at det ikke bare er dem og mattilsynet som har en jobb, sier Grøthe.

Han er glad for de er med i samtalene om hvordan situasjonen skal håndteres.

– Vi følger opp samarbeidet som vi har hatt. Det er kommunene som har ansvaret for planlegging av gjerdet i området, sa landbruksministereb etter møtet.