Hopp til innhold

Motstand mot avgift på biodiesel

Kristelig Folkeparti, Venstre og miljøbevegelsen ber SV og Sp om å sette hardt mot hardt innad i regjeringen for å stoppe økt avgift på biodiesel.

Uniol i Fredrikstad

Ved norges eneste produsent av biodiesel, Uniol, er det sendt ut permitteringsvarsel til 20 ansatte.

Foto: Lars Håkon Pedersen

- Velgere som stemte på disse to partiene etter løfter om satsing på miljø og grønne arbeidsplasser, bør merke seg at stemmene langt på vei er bortkastet, sier KrFs miljøpolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal.

Falitterklæring

Hun viser til finansministers Sigbjørn Johnsens uttalelser om at regjeringen vil fase inn avgiften over to år.

Hjemdal betegner dette som en fallitterklæring fra SV og Sp.

Biodiesel er basert på rapsolje og har avgiftsfritak for å gjøre det mer lønnsomt for oljeselskapene å blant inn en andel på fem prosent i den vanlige dieselen.

Hvis biodiesel blir avgiftsbelagt, frykter Uniol i Fredrikstad, landets eneste produsent, at biodiesel blir dyrere enn vanlig diesel og at miljøeffekten vil forsvinne.

Ligger i Stortinget

Forslaget om å innføre avgiften gradvis inngår i statsbudsjettet for 2010. Først når finanskomiteens har ferdigbehandlet budsjettet i slutten av neste uke, blir det en avklaring om avgiftsregimet for biodiesel.

KrF mener at innføring av samme avgift som for diesel effektivt vil sparke beina under et av de enkleste og billigste nasjonale klimatiltakene på kort sikt.

Uniol i Fredrikstad har sendt ut permitteringsvarsel til alle sine ansatte.

Les også:

- Norske Skog har varslet skrinlegging av sine planer for en biodieselfabrikk basert på trevirke, dersom avgiften blir innført, sier Hjemdal.

Hun mener at Arbeiderpartiet står alene i Stortinget om å ville innføre avgiften og at SV og Sp kan stanse den sammen med opposisjonen.

- Enten må SV og Sp sette foten ned, eller ta følgene av at de totalt mangler innflytelse over sin egen regjerings klimapolitikk, sier KrFs miljøpolitiske talskvinne.

Ap forsvarer avgiften med at biler på biodiesel også forårsaker ulykker, sliter på veinettet og utløser vedlikehold, akkurat som andre biler. I statsbudsjettet foreslår regjering at fritaket blir halvert i 2010 og endelig fjernet i 2011.

- Svært uheldig

Venstre mener regjeringen kort og godt trenger inntektene til statskassen, men mener avgift på biodiesel er svært uheldig.

Partiet sier regjeringen straffer miljøinnsats og skaper usikkerhet om rammevilkårene for de bedriftene som vil satse på fornybar energi og miljøteknologi.

Venstre går i sitt alternative statsbudsjett inn for å reversere regjeringens forslag og ber de rødgrønne, og SV spesielt, om å sende ut signaler om at avgiftslettelsen skal fortsette.

- Der er helt feil å straffe dem som vil satse på produksjon og bruk av mer miljøvennlig drivstoff, sier Venstres medlem av finanskomiteen, Borghild Tenden.

- Henger ikke på greip

Natur og Ungdom mener uttalelsene fra Ap er i strid med de signaler som ble gitt under valgkampen.

- Regjeringens miljøpolitikk henger ikke på greip. De sier de vil kutte klimagassutslipp og gjøre det enklere å være miljøvennlig. Samtidig innfører de en avgift som vil gjøre biodiesel dyrere enn vanlig, forurensende diesel. Vi er ikke imponert, sier Kari Elisabeth Kaski, fagmedarbeider i Natur og Ungdom.

Hun mener regjeringen har hisset på seg alle i denne saken og at det er lov å innrømme at man har tatt feil.