Motivasjonskollektivet må legge ned

Barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollekivet i Eidsvoll, må legge ned korttidsavdelingen. Grunnen er at Fylkesmannen mener forholdet ved avdelingen er uforsvarlig og kan være skadelig for ungdommen som oppholder seg der. Blant annet er Fylkesmannen kritisk til bruken av tvang ved institusjonen