Moss havn sier nei til sammenslåing i tolvte time

Styret i Moss havn sier nei til sammenslåing med Borg havn etter fem år med forberedelser til fusjon.

Moss havn

En sammenslåing av havnene i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad ville gitt mer effektiv drift. Det er både motstandere og forkjempere enige i. Mossepolitikerne syntes likevel det var viktigere å beholde lokal styring over havna.

Foto: Rainer Prang / NRK

En sammenslåing ville gitt en mer rasjonell drift av havnene, mener forkjemperne. Motstanderne ønsker derimot å beholde lokal kontroll fordi det er så mange endringer på gang rundt havna.

– Hovedgrunnen til at vi ikke kom i mål med fusjonsforhandlingene, er at det er for mange store prosjekter som er uavklart i Moss. Både med nye ferger, nytt fergeleie, ny stasjon, ny riksvei 19 og planene om å utvide havneområdet med store mengder stein, sier Simen Syrrist (H) nestleder i styret.

Fem års forberedelser

Moss havn og Borg havn har samarbeidet siden 2010 og samarbeidet ble startet med sikte på en sammenslåing.

Til det avgjørende styremøtet i april skrev havnesjefen i Moss blant annet:

"Dagens havneselskap trenger større styrke for å møte morgendagens utfordringer, og næringslivet etterspør økt kvalitet og omstillingsevne ... Nøkkelen til bedre logistikk for næringsliv og samfunnet ellers, er å tenke helhet og handle ut fra både lokalt og regionalt ståsted."

– Det var jo tanken og målet, at en kunne få en større gruppe som en kan samarbeide med, sier styreleder Bjørn Einar Angell (KrF).

Angell, administrasjonen og de ansatte i havna ønsker en sammenslåing, blant annet for å få til en mer effektiv drift av havnene i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

Setter lokale behov først

Nestleder i styret, Simen Syrrist (H), er enig i at driften ville blitt mer rasjonell ved en sammenslåing, men stemte likevel mot i styremøtet.

– Det er det som er utfordrende ved denne prosessen. På den ene siden har man regionale og nasjonale behov, på den andre siden har du de lokale behovene. Hele problematikken rundt trafikk og havn i Moss er en lokal utfordring. Vi kan ikke se bort fra det. Tiden er ikke moden for å komme helt i mål med en sammenslåing nå, avslutter han.