Mordet på en konge

Kyrre Sæther jobber for sponsorer til gravåpning i Stockholm, der Karl XII er begravet. Ny bok om Karl XIIs død varsles.

Pistol

MYSTIKK. Karl XIIs død i Halden i 1718 har gjennom årene avstedkommet mye spekulasjon. Kyrre Sæther (bildet) varsler ny bok om Karl XIIs død på Fredriksten.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Svenskene henrettet sin egen konge da Karl XII ble drept i 1718, og skammer seg over det den dag i dag, hevdet foredragsholder og forfatter Kyrre Sæther overfor NRK.no i 2009.

I ettertid har han gjennomgått mengder med bøker, brev og dokumentasjon, og han mener nå å ha fått et godt utgangspunkt for å utgi en ny bok om temaet "Karl XIIs død i Halden".

- Det kommer en bok fra meg til høsten. "Mordet på en konge" er arbeidstittelen, sier Sæther, som ikke vil "selge ut" sin konklusjon rundt kongens død før boka foreligger.

Les også:

Karl XIIs kranie

HVEM DREPTE KONGEN? Karl XII gikk i skyttergraven for å inspisere arbeidet soldatene holdt på med en kald vinterkveld i desember 1718. Han kom ikke levende ut av skyttergraven.

Foto: Arkiv

Jobber for gravåpning

Kyrre Sæther har hatt kontakt med den svenske forskeren Rolf Upström, som sammen med fire andre forskere har planer om å åpne Karl XIIs sarkofag i Karolinska gravkoret i Riddarholmskyrkan i Stockholm, der kongen har vært begravet siden 26. februar i 1719.

Den svenske gruppen har fått tillatelse til å åpne sarkofaget, men mangler penger.

Det er søkt i Sverige om midler to ganger, men begge gangene er søknadene avslått.

- Det er ikke "mye" penger det er snakk om. Kanskje er det snakk om rundt 1,2 millioner kroner.

Jeg arbeider for at en norsk sponsor kan komme inn i prosjektet å bidra, sier Kyrre Sæther til NRK.no.

Les også:

Spennende historieprosjekt

Kyrre Sæther ved Karl XIIs minnestøtte

JOBBER FOR SPONSORER. - Jeg håper å kunne skaffe norske penger til et norsk-svensk prosjekt, for å åpne sarkofaget og dermed få en endelig avklaring på hvem som drepte Karl XII, sier Kyrre Sæther (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

I følge Sæther vil det bli laget en omfattende bildedokumentasjon, og en dokumentarfilm i forbindelse med åpningen av sarkofaget.

- Dette er en svært spennende historie. Rolf Upström er en kjent person i Sverige, som har skrevet mye om Karl XII. Prosjektet er dermed i de beste hender, sier Sæther.

Sarkofaget i Stockholm er åpnet sju ganger tidligere. Lokket på gravstedet er skadet og krever forsiktig håndtering.

- Her må en spesiell kran komme på plass. Utgiftene knyttet til prosjektet går dels til selve gravåpningen, forskningen og sikkerhetsopplegget rundt graven, sier han til NRK.no.

Les også:

Jakter på EU-midler

Sæther, som opprinnelig har trådt sine barnesko på Fredriksten i Halden, bor nå i Fredrikstad, og holder foredrag blant annet om Karl XII.

Han har startet et nettsted kun rettet mot Karl XII, og har løpende kontakt med likesinnede med interesse for den svenske kongen.

Sæther skal nå ta kontakt med Haldens ordfører Thor Edquist, og be ham vurdere å ta opp saken om finansiering av gravåpningen i Grensekomiteen, som involverer blant annet Halden ogStrømstad.

- Hvis dette kulturhistoriske prosjektet, som absolutt må sees som et element av turisme kan tiltrekke seg EU-midler, ville det vært en veldig styrke for prosjektet, sier Sæther.

Fredriksten festning, Halden

SKJULER EN EN KONGES DØD. Fredriksten festning i Halden besøkes årlig av flere hundre tusen mennesker, og svært mange er svensker. Krigerkongen Karl XII gjorde Sverige til en stormakt i Europa, og hans død i Halden er intet mindre enn europeisk krigshistorie med sterk dramatikk.

Foto: Rainer Prang / NRK

De tre teoriene

Den svenske forskergruppen planlegger å microrøntge Karl XIIs hjerne.

Kongen ble skutt og drept på Fredriksten festning i desember 1718, da han var utendørs og inspiserte skyttergavene.

Kulen gikk tvers igjennom kongens hode, og det er i alle år spekulert rundt hvem som skjøt.

Var det en norsk kule, en svensk kule eller til og med en svensk messingknapp?

- Hvis man finner rester etter metall i Karl XIIs kranie, vil det på mange måter peke ut hvem som skjøt kongen, sier Kyrre Sæther.

Han ramser opp disse teoriene knyttet til forekomst av metall:

Messing = skutt av en person fra egne rekker med en pistol ladet med en messingknapp.

Det er den såkalte "Kuleknappteorien".

Bly = Begge parter kan ha skutt kongen.

Han kan ha blitt truffet av en skarpskytter på norsk side av murene på Fredriksten, eller han ble skutt av en av sine egne i skyttergraven.

Jern = Karl XII kan ha blitt truffet av en kule eller en gjenstand fra forsvarerne på festningen.

Sverige som supermakt

Karl XII (født 27. juni 1682, død 11. desember 1718- gregoriansk kalender) hadde ledet svenskene gjennom flere suksessrike kriger i Europa etter at han som femtenåring ble konge i 1697.

Han erobret land langt utenfor det som i dag er Sveriges grenser i sine år som berømt og beryktet krigerkonge.

Men også Karl XII fikk oppleve nederlag. Slaget ved Poltava i den store nordiske krig, som fant sted sommeren 1709, satte på mange måter et punktum for Sveriges storhetstid i Europa.

Våren 1718 forlot Karl XII og hans hær Lund på vei mot den norske grensa, og i oktober samme år begynte han felttoget mot danskene.

Selv ledet Karl XII nærmere 40 000 mann mot Sør-Norge.

7 500 mann skulle angripe Trondheim lenger nord. De kom inn via Aremark, Prestebakke og ellers langs grensen, og besatte stillinger opp mot Glomma.

Karl den XII`s likferd. Maleri av Gustaf Cederström i 1884

REISTE HJEM. En kule gjennom Karl XIIs hode bidro til svensk retrett. Maleriet 'Karl XIIs likferd' av Gustav Cederström viser svenske soldater på vei hjem til Sverige fra Halden.

Foto: Maleri av Gustaf Cederström i 1884

Fredriksten festning et vendepunkt

I begynnelsen gikk det bra for svenskene i felttoget mot Norge i 1718.

Nordmennene viste lite motstand før de kom til Fredriksten festning i Fredrikshald (dagens Halden).

Kongen var med i beleiringen fra første dag, og som den krigeren han var ledet han an angrepet blant annet mot Gyldenløwe fort, som ble erobret først.

Svenskene gravde skyttergraver ved Fredriksten festning, og det lå an til en storming av murene, slik de hadde gjort det ved Gyldenløwe noen dager i forveien.

Kongen lå på toppen av en skyttergrav rundt 250 meter fra Fredriksten festning, da kulen som traff ham medførte omfattende hodeskader og død.

Fra Nett-TV: