Mor utøvde vold mot barn som gjorde lekser

En kvinne er dømt til fengsel i 120 dager for vold mot egne barn.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett går det fram at kvinnen fra indre Østfold har erkjent at hun har smekket barna på rumpa, kinn og tatt tak i ører så de kan ha fått vondt.

Hun anslo at det hadde skjedd to til tre ganger i måneden og at det som regel skjedde når barna gjorde lekser. Lagmannsretten har lagt til grunn at dette har pågått i nesten ett år.

Kvinnen omtalte det selv som fysisk irettesettelse.

Lærer varslet

Det var en lærer som oppdaget at en av ungene hennes hadde blåmerker. I en samtale med læreren fortalte de om vold fra moren. Barnevernet ble varslet og de sendte en bekymringsmelding til politiet.

I dommeravhør på barnehuset fortalt søsknene hver for seg om at de var blitt slått etter et bursdagsselskap. Moren ble sint på dem, fordi hun mente de ikke hadde oppført seg pent.

" Hun kom og så dytta oss inn døren og så begynte hun å slå ", forklarte et av barna i dommeravhør. I retten har moren bekrefte tatt hun slo barna, fordi de ikke oppførte seg.

Hun klarte ikke å stanse dette sinneutbruddet og voldsanvendelsen før mannen hennes snakket til henne.

Til barnevernet har ungene fortalt av moren sluttet å slå etter første eller andre møte med barnevernet i 2013.

Dømt

Da saken var oppe i Heggen og Frøland tingrett i fjor høst ble kvinnen dømt til fengsel i 30 dager. Statsadvokaten anket.

Borgarting lagmannsretten mener utgangspunktet for straffen burde være fem måneder ubetinget fengsel, men fant fler formildende forhold.

Det tok 14 måneder fra saken var ferdig etterforsket til tiltale ble tatt ut, hun har erkjent de faktiske forholdene og endret atferd etter at barna tok opp volden med skolen.

I et familiemøte med barnevernet har hun også uttrykt overfor ungene at hun angrer.

Lagmannsretten peker imidlertid på at det ikke framkommer opplysninger om at hun tydelig har formidlet til barna at de ikke bærer noe ansvar for volden.

Etter en samlet vurdering har flertallet i lagmannsretten dømt kvinnen til 120 dager fengsel, hvor 100 dager gjøres bentinget.

Hun må også betale 15 000 kroner i oppreisning til hver av barna.