Montelius-rapporten frigjøres i dag

Hele eller deler av granskingsrapporten av byggesakslederen i Halden kan bli frigjort i dag.

Halden kommune

INNHOLDET I RAPPORT OFFENTLIGGJØRES. NRK er kjent med at Halden kommune har hatt granskningsrapporten til juridisk vurdering i forhold til hva som kan publiseres av innholdet.

Foto: Rainer Prang / NRK

I forrige uke presenterte Alexandra Bech Gjørv sin granskingsrapport for formannskapet i Halden.

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius ble vedtatt i mai i år, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon.

Rapportens innhold eller deler av denne kan bli frigjort i dag.

- Jeg kan bekrefte at vi tar sikte på å ha den rapporten ferdig vurdert i dag, og at de som har bedt om innsyn i saken vil få det i dag, sier informasjonsleder i Halden kommune Martin Vik til NRK.

Les mer:

Alexandra Bech Gjørv,Gudrun Haabeth Grindaker

GRANSKING BESTILT AV RÅDMANNEN. Alexandra Bech Gjørv (t.v.), og rådmann i Halden Gudrun Haabeth Grindaker under formannskapsmøtet torsdag.

Fant kritikkverdige forhold

- Det er en rapport som inneholder en rekke kritikkpunkter, det er en kritisk rapport, understreket Aleksandra Bech Gjørv for formannskapet sist torsdag.

På oppdrag av formannskapet i Halden kommune har hun gransket fire varsler beskrevet som "anonyme tips" knyttet til enhetsleder for byggesak og regulering, Asbjørn Montelius.

Formannskapet fikk stille spørsmål til rapporten, men innholdet ble ikke diskutert og det ble heller ikke gjort noen vedtak i saken.

Granskingen har kostet Halden kommune rundt en million kroner.

Les også:

Asbjørn Montelius

USKYLDIG. - Dette er en privat gransking, rettssikkerheten er satt helt til side, mener Asbjørn Montelius.

Foto: Anne Ognedal

Ville ikke snakke med granskerne

Montelius har selv ikke ønsket å snakke med granskerne.

- Dette er en privat gransking, rettssikkerheten er satt helt til side, sa Asbjørn Montelius til NRK torsdag i forrige uke, da rapporten ble lagt frem.

Han utdyper dette med at han verken har fått innsyn i dokumenter, referater eller hvilke påstander som har kommet fram om han.

Han og advokaten fikk rapporten i går ettermiddag, men foreløpig har han ikke lest den.

Torsdag kveld var han til stede i formannskapet i Halden, men på lik linje med andre tilhører måtte han være på gangen under mesteparten av Gjørvs presentasjon av rapporten.

- Du kan selv tenke deg hvordan dette påvirker meg og min familie, sa Montelius til NRK etter møtet.

Les mer:

Arne Helgestad

DETTE ER IKKE NYE MOMENTER OG IKKE ANONYMT. Tidligere nestleder i Fagforbundet i Halden kommune sendte allerede i 2009 og 2010 tips om byggesakslederen, men sakene ble aldri tatt opp i Kontrollutvalget.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Feil at dette er anonyme tips

Forholdene som er gransket er underveis benevnt som "anonyme tips".

Det mener Arne Helgestad, tidligere nestleder i Fagforbundet, er en helt feil beskrivelse.

- Fra vår avdeling av Fagforbundet sendte vi tipsene direkte til Kontrollutvalgets sekretariat i 2009. Vi skrev under med fullt navn, sier Helgestad - som fulgte opp med flere tips til kontrollutvalgssekretariatet i januar 2010.

Sakene kom imidlertid aldri på sakskartet og kom derfor heller aldri i referatet fra Kontrollutvalgets møte vinteren 2010.

Tipsene det da var snakk om dreide seg om eiendomstransaksjoner Montelius hadde foretatt på vegne av sin familie.

Arne Helgestad imøtegikk allerede i desember 2010 påstandene om at tipsene hadde vært anonyme.

Til NRK sa han den gang

- Vi har skrevet alle disse varslingssakene med fullt navn, og de har bare avvist alt sammen og fjernet alt, sa han.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.02.2010:

Generelle, anonyme henvendelser til kontrollutvalget vil av seriøsitets og kapasitets hensyn ikke bli behandlet i fremtiden, ei heller videreformidlet til utvalget. Kontrollutvalgets leder skal selv vurdere hva som er arkivverdig.

Anne Karin Femanger Pettersen, som da var sekretariatsleder for kontrollutvalget i Halden kommune, bekrefter overfor NRK at Helgestad sendte tipsene og at de var underskrevet med fullt navn.

Les også:

- Orienterte i åpent møte

Et annet forhold Bech Gjørv har gransket dreier seg om arkitekt Erlend Eng Kristiansen, som påtok seg et oppdrag for Montelius som privatperson.

Knyttet til saken oppstod det en situasjon som er gransket, men Eng Kristiansen mener dette ikke er snakk om et anonymt tips.

I et leserinnlegg til lokalavisen Halden Arbeiderblad, som også er sendt NRK før helgen og dessuten er lagt ut på bloggsider, skriver Eng Kristiansen at han selv aldri har varslet noe til granskerne.

I leserbrevet skriver Erlend Eng Kristiansen til Halden Arbeiderblad

"Det som har skjedd er at jeg (sammen med byggenæringen for øvrig) i et møte i Håndtverkerforeningen for flere år siden, på oppfordring fra daværende rådmann Pedersen og kommunalsjef Bråtekas, fortalte om episoden og konsekvensene dette fikk for Halden Arkitektkontor.

Dette skjedde i kjølvannet av det såkalte «byggebransjeopprøret» der håndverkerforeningen, arkitekter og entreprenører hadde rettet en bekymringsmelding til Halden Næringsråd vedrørende byggesaksavdelingen - spesielt i forhold til ledelsen av denne.

Dette skjedde i påhør av en stor forsamling, og kan umulig betegnes som en anonym påstand."