Moms på kollektivtjenester

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus taper rundt 20 millioner kroner på regjeringens forslag om å øke momsen på kollektivtjenester uten å kompensere det fullt ut. Det viser beregninger fra Ruter. Ruter frykter de nå må øke billettprisene eller bruke penger som skulle gått til å bedre tilbudet.