Optimisme i skognæringen

SOKNA (NRK): Moelven satser millioner på et nytt kamerasystem som skal brukes til å sortere trelast. Etter mange nedleggelser de siste årene er nyheten et stort lyspunkt for skognæringen.

Soknabruket

TØMMER: Av den totale produksjonen på Soknabruket går rundt 30 prosent til eksport.

Foto: Rubina Butt / NRK

Soknabruket i Ringerike skal ta i bruk et nytt kamerasystem for å sortere trelast. Det nye anlegget er helautomatisk og skal gjøre sorteringen mer effektiv.

– Dette blir et nytt og moderne anlegg der vi vil sortere trelast ved hjelp av kamera. Det vil gi en mer effektiv og bedre produksjon, sier direktør Atle Nilsen for Soknabruket.

Atle Nilsen

Direktør Atle Nilsen i Moelven Soknabruket.

Foto: Rubina Butt / NRK

Moelven skal bruke 50 millioner kroner på å bytte ut det gamle anlegget fra 1975.

– Vi har et gammelt anlegg som trenger fornyelse. I tillegg er det viktig å være med i den teknologiske utviklingen slik at vi er konkurransedyktige, sier Nilsen.

– Sikrer arbeidsplasser

Etter flere år med nedleggelser og dårlige tider i skogbruksnæringen, er det igjen optimisme blant skogeierne og ved sagbrukene. Det siste året har eksporten av tømmer økt. Investeringen på Sokna får ringvirkninger for flere, mener direktøren.

– Vi sikrer arbeidsplasser på bruket og tilhørende næringer. Dermed sikrer vi også tømmerleveranser for skogeierne, sier Nilsen.

Olav Sletvold

Olav Sletbakk, salgssjef i Viken Skog.

Foto: Rubina Butt / NRK

Viken Skog leverer mye tømmer til sagbruket på Sokna. Salgssjef Olav Slettbakk er fornøyd med at Moelven satser videre.

– Vi har en periode bak oss med nedleggelser av mye industrikapasitet. Det er veldig positivt at noen satser og øker kapasiteten. Det vil trygge økonomien og fremtiden for Soknabruket, sier Slettbakk i Viken Skog.

Det nye sorteringssystemet skal tas i bruk i januar 2016.