Bare sekunder på å avsløre falske papirer

Politiets nye mobile skannere gjør forhåpentligvis hverdagen vanskeligere for dem som bruker falske papirer for å komme seg inn i Norge.

ID-skanner

Den lille, svarte boksen leter etter sikkerhetsdetaljer som skal være innebygd i de ekte ID-dokumentene, og gir svar i løpet av sekunder.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Tre kontrollører står ved en tyskregistrert personbil, som er stanset på Svinesund kontrollstasjon. Føreren, Jürgen, gir en av dem førerkortet sitt, som blir tatt med inn i et rom.

Der står det en PC koblet til en svart boks. ID-kortet legges inn i boksen, det blinker blått et par ganger, og så kommer informasjonen opp på PC-ens monitor. Det tar bare sekunder å få klarhet i at Jürgens førerkort er ekte.

Dermed er politiets nye hjelpemiddel mot ID-sniker demonstrert, på meget kort tid.

At folk kommer til Norge med falske pass og førerkort er et samfunnsproblem som påfører landet store kostnader. Det mener politiet som nå intensiverer jakten på falske id'er.
Politiet i Østfold har nå gått til anskaffelse av et nytt hjelpemiddel for å avdekke de som seiler under falskt flagg. I løpet av sekunder avdekker det om dokumenter og id-papirer er ekte - eller ikke.

Den svarte boksen vet hva den skal se etter, ut ifra hva slags kort den blir gitt å lese.

Ser etter 'vannmerker'

– Skanneren har en innebygd referanseliste. Den vet hva som skal være på plass på det enkelte ID-kortet, forklarer Tom Erik Guttulsrød, som leder Felles Kriminalenhet i Østfold politidistrikt.

– Det er en portabel enhet, noe som gjør at utstyret kan brukes på forskjellige kontrollplasser. Den kan for eksempel skanne med både ultrafiolett og infrarødt lys.

Politi grensebil

Politiets mobile kontrollpost, grensebilen, er et naturlig sted å bruke de nye portable skannerne.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Men Guttulsrød presiserer at skanneren ikke kan si noe om et tilsynelatende ekte førerkort er stjålet.

Guttulsrød har også skrevet en artikkel i Nye Meninger i Dagsavisen om ID-sjekking og relevante problemstillinger.

Tre slike skannere står til Østfold-politiets disposisjon, og vil bli flittig brukt på Svinesund Tollsted, Moss lufthavn Rygge, og andre innfallsporter til Norge og Østfold.

– De gir oss muligheten til å sjekke flere dokumenter på kort tid, sier Tom Erik Guttulsrød.

Omfattende ID-sniking

Det håper politiet vil hjelpe med å få tatt flere av dem som kommer inn i landet under falske flagg. I 2013 ble 250 personer med falske førerkort, pass eller andre ID-papirer i Østfold – og det var før de nye skannerne kom i normal bruk. Innreisende med falske ID-papirer bærer med seg omfattende konsekvenser for samfunnet, mener Guttulsrød.

– Veldig ofte ser vi personer som er straffedømt i Norge tidligere, sier Guttulsrød.

– De har blitt utvist, og ønsker å komme tilbake til Norge av ulike årsaker. Det er veldig viktig at vi klare å oppdage disse falske dokumentene.

– Med falske dokumenter kan de operere fritt, selv om de i utgangspunktet er her for å begå straffbare handlinger. Det kan også være personer som er utvist tidligere, og ikke har lovlig adgang til kongeriket.