Mobber muslimske elever

Elever som er smittet av svineinfluensa blir mobbet på skolen.

Jordal skole

Jordal skole i Oslo

Foto: Utdanningsetaten


På to skoler i Oslo har muslimske elever skjult at de har blitt smittet av svineinfluensa i frykt for å bli stemplet som dårlige muslimer.

- Elevene trodde kanskje de kunne ha spist svin og derfor blitt syke, sier rektor ved skolen Sissel Gråberg Vatn.

LES OGSÅ: Svineinfluensa hos griser i Nes

Søkte råd

Da noen av elevene ble syke ved skolen, ble flere av de ansatte bekymret.

Rektor tok da kontakt med Islamsk råd Norge for å finne en løsning på problemet.

Jordal skole er ikke den eneste skolen som har opplevd dette problemet, forteller generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd.

- Vi har fått henvendelser fra to skoler, legger han til.

På den andre skolen skal muslimskeelever også ha blitt mobbet av andre muslimer på grunn av dette.

- Kun to skoler

Islamsk Råd har sjekket egne mailinglister for å finne ut om mobbing foregår på andre skoler.

De har ikke fått respons fra noen av de andre skolene ennå i vårt distrikt.

Generalsekretæren tror derfor at dette problemt foreløpig gjelder kun de to skolene i Oslo.

Bruk navnet H1N1

Det at elever begynner å skjule at de er smittet med svineinfluensa, er et alvorlig problem mener bydelsoverlege Trude Arnesen;

- Når elevene har svineinfluensa og går rundt på skoler eller i barnehager, så kan de jo smitte andre, sier bydelsoverlegen.

Islamsk Råd støtter forslaget om å ikke bruke navnet svineinfluensa, og heller kalle det H1N1 .

Dette har de allerede prøvd å innføre ved Jordal skole;

I tillegg mener Islamsk Råd at vi bør kontakte foreldrene til elevene på telefon for unngå videre misforståelser, fordi skriftlige henvendelser ofte ikke når frem.

LES OGSÅ: 400 nye syke i Oslo-skolen