Hopp til innhold

Vil ha mobbepoliti på skolene

Over 40.000 elever i den norske skolen blir mobbet. Foreldreorganisasjonen Stopp mobbingen mener mange norske skoler ikke tar ansvar. Nå tar de saken i egne hender ved å starte et mobbepoliti.

Mobbing

Illustrasjonsbilde.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

8,5 prosent av elevene i den norske skolen opplever å blir mobbet opptil flere ganger i måneden. Dette viser en elevundersøkelse fra 2011 som ble gjennomført av NTNU samfunnsforskning AS.

Gjennom perioden 2007- 2011 har antall elever som blir mobbet vært uendret.

Markus Ellingsen er akkuratt ferdig med ungdomskolen og er en av mange som har opplevd mobbing på skolen. Han husker godt dagene hvor medelever dyttet han rundt eller spente ben på han.

– Hvis du ikke spilte fotball eller ikke hadde bra kondis så var du ikke en del av gjengen. Ofte mobbet de meg for å være overvektig, forteller Markus.

Ingen hjelp å få

Markus syntes det var vanskelig å innrømme ovenfor seg selv at han ble mobbet, og valgte derfor å ikke ta kontakt med noen voksne.

Selv om han ofte ble mobbet av sine medelever var det aldri noen lærere som grep inn for å hjelpe han. Markus var derfor helt alene om å takle de vonde årene.

– Jeg hadde ikke lyst til å være på skolen mer.

Mobbepoliti

Det er for å hjelpe barn som Markus at Foreldreorganisasjonen Stopp mobbing ønsker å starte et eget mobbepoliti fra og med skolestart.

Stopp Mobbingen

Tore Sveum.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Lederen for Foreldreorganisasjonen og Frp- politiker, Tore Sveum, har liten tro på at mobbeprogram og regjeringens arbeid mot mobbing i skolen virker.

Mobbepolitiets hensikt skal være å sørge for at skolene ikke bryter det lovpålagte ansvaret de har med å følge opp mobbing, sier han.

Dette skal de gjøre ved å møte opp på skolen uanmeldt ikledd synlige vester. Målet er å sikre at skolen ivaretar barnas rettigheter på en riktig måte.

– Vi skal varsle, men ikke når vi kommmer, sier Sveum.

– Gapestokktiltak

Sveum ønsker å bruke sosiale medier og lokal presse til å henge ut skolene som ikke slipper dem inn, og han forventer at mange skoler vil reagere.

Forslaget om mobbepoliti faller ikke i god jord hos Kunnskapsdepartementet hvor statssekretær, Elisabeth Dahle mener det hele høres ut som et gapestokktiltak.

Hun fraråder skolene mot å ta mobbepolitiet inn i varmen.

– Jeg fraråder å knytte til seg eksterne aktører som man ikke vet hvem er og hva slags kjennskap disse har til både mobbepolitikk og til elevene på de aktuelle skolene, sier hun.

– Er behov

Med lav tillit til regjeringens arbeid mot mobbing mener Sveum at det er behov for mobbepolitiet.

– Hadde skolen erkjent at det foregår mobbing og fokusert på å gjøre noe med det hadde det jo ikke vært behov for oss.

Byttet skole

Noen ganger hjelper det å bytte skole hvis du opplever mobbing. Et bytte over til Lørenskog friskole gjorde at Markus Ellingsen endelig følte seg sett.

Historien til Markus viser også hvor viktig rolle læreren har når det kommer til trivsel i skolen.

– Den store forskjellen når jeg byttet skole var nok ikke personene, men det var nok læreren