- Den som krenker mister troverdighet

Mobbeombud Bodil Houg ber alle tenke seg om tre ganger før vi fremsetter krenkende ytringer.

- Tenk deg om før du krenker noen

Bodil Houg mener det er stor forskjell på å krenke en enkeltperson og en hel gruppe

Foto: NRK

Etter terroren i Paris har debatten om ytringsfrihet igjen skutt fart her i landet. Statsminster Erna Solberg sa til VG den 11. januar at "For Høyre har alltid ytringsfriheten stått fjellstøtt. Det innebærer at det også skal være lov å krenke".

Krenke og mobbe

Mobbeombud Bodil Houg i Buskerud fylkeskommune bruker i sin jobb like gjerne ordet krenke som mobbe, og mener at den som krenker andre, mister troverdighet:

Hun velger lærere som eksempel.

– Lærere er i en profesjonell setting når de underviser barn og ungdom, hvis de velger å uttrykke seg på en krenkende måte mister de legitimitet i yrkesutøvelsen.

Debatten om ytringsfrihetens absolutthet har vært kraftig her i landet etter terroren mot satiremagasine Charlie Hebdon 7. januar. Lederne i landets politiske partier har vært blant de aktive deltakerne i debatten.

Tre spørsmål

Mobbeombud Bodil Houg mener det er en god regel å stille følgende tre spørsmål før man fremsetter en ytring som kan være krenkende:

– Er dette mulig å gjøre? Hvis svaret er ja, kan du spørre er dette lovlig? Hvis svaret her også er ja, kan du spørre er dette klokt? Hvis du får nei på det, skal du kanskje la vær.

Houg er enig i at det er stor forskjell på å krenke en enkeltperson og en hel gruppe:

– Vi hadde skoledebatter her i Buskerud hvor det kom fram negative personlige karakteristikker av enkelte rikspolitikere. Det kaller jeg krenkelse. Men hvis man går ut og karakteriserer et parti, så må det være noe annet. Likevel er det lurt å spørre seg selv om en er ute etter å krenke, eller om en er ute etter å markere et poeng.

Oppklarende debatt

Houg er imidlertid ikke redd for at de siste dagers debatt om ytringsfrihet og retten til å krenke, vil vanskeliggjøre antimobbearbeidet i skolene.

– En god debatt om ytringsfriheten og dens grenser kan være veldig oppklarende, mener Houg.

Erna Solberg

30. januar skal mobbeombud Bodil Houg møte statsminister Erna Solberg.

Foto: NRK

30. januar skal mobbeombud Bodil Houg møte både statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og sosialminister Bent Høie for
å drøfte kampen mot mobbing i skolene.