Mister bevis i korrupsjonssaken

Politiet glemte å si i fra om rett til å avstå fra å forklare seg om familiemedlemmer under avhør av korrupsjonstiltalt. Nå kan det få store konsekvenser for ankesaken.

Kommunegården

Påtalemyndighetene få ikke bruke alle bevisene de har mot de siktede i korrupsjonssaken i Bærum på grunn av en saksbehandlingsfeil.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

På grunn av feilen mister påtalemyndigheten retten til å bruke viktige bevis mot de tiltalte i korrupsjonssaken i Bærum.

– Dette fører til at aktoratet må legge opp bevisføringen på en annen måte enn de hittil har gjort i tingretten, sier advokaten til den tidligere eiendomssjefen, Terje Grønn.

LES: ALT OM KORRUPSJONSSAKEN

Dømt for omfattende korrupsjon

For et år siden ble eiendomssjefen i kommunen, hans to brødre og nevø dømt i Asker og Bærum tingrett for omfattende korrupsjon og overfakturering for mange millioner kroner fra Bærum kommune.

Til sammen åtte personer ble dømt for korrupsjon - og tre av dem for mafiavirksomhet etter Staffelovens paragraf 60a, som gir strenger straff.

Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.

Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.

Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt.

Straffeloven

Saken ble anket, men etter at opplysninger om saksbehandlingsfeil ble den avsluttet i Borgarting lagmannsrett 21.januar i år.

Høyesterett har nå kommet fram til at det den hovedtiltalte forklarte i politiavhør om sine egne brødre ikke kan brukes som bevis.

– De kan ikke lenger konfrontere de tiltalte med hva de har sagt i politiavhør vedrørende nærstående personer, sier advokaten.

Mister bevis

– Det er en kjensgjerning er at dommen fra tingretten er i vesentlig grad bygget på det de tiltalte har sagt i politiavhør, sier Grønn.

Men påtalemyndighetene har andre bevis å bygge saken på.

– Saken bygger på en rekke beviser, sier aktor Lars Erik Alfheim.

– En ting er hva de tiltalte har forklart, men vi har også rundt 100 vitner. Så noen beviser har vi.

Det er usikkert når saken vil bli tatt opp til videre behandling.

– Jeg tror ikke det blir før tidligst på høsten, sier Grønn.

Les flere nyheter fra Oslo og Akerhus. Du kan også følge NRK Østlandssendingen på Twitter .