Hopp til innhold

Mistenker paratuberkulose hos en alpakka i Buskerud

Veterinærinstituttet har tatt nye prøver. Svarene kommer om åtte uker.

Alpakka

Paratuberkulose er en kronisk tarminfeksjon. Den er svært sjelden i Norge. (illustrasjonsfoto)

Foto: Karel Navarro / AP

Undersøkelser som er gjort ved Veterinærinstituttet gir sterk mistanke om sykdommen paratuberkulose hos en alpakka i Buskerud, skriver Veterinærinstituttet på sine sider.

Årlig skal alle besetninger med alpakka og lama her til lands undersøkes i et nasjonalt overvåkings- og kontrollprogram. Det var en slik prøve som nå mistenkes å være positiv. Er svaret på den oppfølgende undersøkelsen også positiv, så er det andre gang sykdommen påvises hos kameldyr i Norge.

Kronisk tarminfeksjon

Paratuberkulose er ifølge Veterinærinstituttet en kronisk tarminfeksjon, som kan ramme blant annet storfe, sau, geit, kameldyr samt en rekke ville drøvtyggere.

Sykdommen finnes over hele verden, men i Norge er paratuberkulose svært sjelden hos storfe og sau. De siste årene har sykdommen også blitt kraftig redusert hos geiter her til lands.

Kartlegger kontaktbesetninger

I april i år ble bakterien som forårsaker paratuberkulose påvist hos en alpakka i Hordaland. Besetningen i Buskerud er blant kontaktbesetningene til den smittede alpakkaen fra Hordaland. Ifølge Mattilsynet er det ikke avklart om det er noen sammenheng mellom tilfellet i Hordaland og den nye mistanken.

Den aktuelle alpakkaen er født i 2007 og innført fra Australia til Norge i 2011. Det er ikke klarlagt hvor og når den har blitt smittet, men Mattilsynet arbeider med å kartlegge og undersøke aktuelle kontaktbesetninger.