Hopp til innhold

Mistenker korrupsjon i Oslo Vei

Næringsbyråd Hallstein Bjercke bekreftet i sin redegjørelse om Oslo Vei i bystyret i ettermiddag at det er klare indikasjoner om økonomiske misligheter i selskapet.

Det står stille flere steder i oslos gater, etter at Oslo vei gikk konkurs. Hva som skjer med de små prosjektene er ennå usikkert og mistanker om kritikkverdige forhold undersøkes av kommunen.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke orienterte bystyret onsdag om indikasjoner på snusk i Oslo Vei.

Det kom inn et anonymt tips til kommunens sentrale varslingsordning juni, og det gikk på eiendomsforhold til eiendommer, sosial dumping og forhold knyttet til ansettelser, permitteringer og innleie av arbeidskraft.

Hallstein Bjercke

Næringsbyråd Hallstein Bjercke.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Kort sagt dreier det seg om sammenblanding av selskapets økonomiske interesser og personers økonomiske interesser, sier Bjercke og bekrefter at mistankene er tilknyttet navngitte personer i Oslo Vei.

Byrådets internrevisjon satte i gang en første granskning i regi av PwC, og den gjorde at mistanken mot navngitte personer ble styrket.

– Etter det overtok det nye styret og styreformannen ansvaret for granskningene og videreførte dem til styret begjærte oppbud og selskapet var konkurs. Nå ligger det til bostyret å avgjøre om man ønsker å videreføre disse granskningene eller ikke. Uavhengig av hva bostyret kommer frem til så skal Oslo kommune til bunns i disse mistankene, sier Bjercke.

Samferdsels- og miljøkomiteen ble informert om saken i et lukket møte den i slutten av oktober.

I redgjørelsen sa Bjercke også at byrådet har bedt bystyret sende tilbake saken om avvikling av Huken pukk- og asfaltverk til byrådet.

NRK.no oppdaterer saken.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.