Lønnsforskjellen er minst i Østfold...

I hvert fall for kvinnelige mellomledere i næringslivet. De tjener 99.1 prosent av lønnen deres mannlige kolleger har, viser Norsk Ledelsesbarometer 2014.

Likelønn kvinner illustrasjon
Foto: Sergey Nivens / Colourbox

Barometeret er organisasjonen Lederne's årlige undersøkelse. Lederne organiserer ca. 17.000 personer i 1200 bedrifter, med økonomisk, teknisk eller ledelsesjobber. Nesten 3.000 medlemmer har svart, blant annet om lønn.

Nærmest Østfold ligger fylkene Oppland og Hedmark, med kvinnelønn på henholdsvis 97,3 og 94,8 prosent av mannlige kollegers lønn. De største forskjellene er i vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal. Der tjener kvinnene med mellomlederstillinger ned mot 82 kroner for hver mannlige hundrelapp.

Årets undersøkelse viser også at forskjellene ble mindre i fjor. Landsgjennomsnittet for kvinnelige mellomledere er på 87,3 prosent av lønnsutbetalingen til en mannlig mellomleder, og dette er opp 1,3 prosentpoeng fra året før.

– Først og fremst er det både gledelig og en selvfølge at ikke kjønn skal være avgjørende for lønnsdannelsen blant mellomledere, sier Espen N. Evensen, som er NHO Østfolds regionleder.

Østfold skiller seg ut

For Østfolds del er det visse karakteristika som skiller næringslivet ut fra andre deler av landet. I Østfold er det et høyt antall mellomledere, mens konsernledelsene gjerne sitter andre steder.

– Jeg tror at den næringsstrukturen vi har i Østfold bidrar noe til at det ikke danner seg unaturlige forskjeller, fortsetter Evensen.

Espen Evensen NHO Østfold

Lik lønn er en selvfølge, mener NHO Østfolds regiondirektør Espen N. Evensen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Det gjelder spesielt fordi vi ikke har så mye staber og konsernledelse og lignende i Østfold. Det vi har er veldig gode produksjonsenheter, med veldig gode mellomledere som bidrar til resultater.

Lav lønn betyr mindre forskjeller

Evensen tror at det generelle lave lønnsnivået i Østfold har betydning. Her driver ikke mannlige ledere en lønnsspiral oppover.

- I tillegg er betalingsviljen i de ulike næringene vi har stor. Og det påvirker jo også lønnsdannelsen generelt, og dermed også for mellomlederne, fortsetter NHO-sjefen.

Han mener også at rell likelønn er noe den enkelte næringsvirksomhet forholder seg til best selv.

- Likelønn er en viktig og selvsagt greie som vi er opptatt av. Hva og hvordan man håndterer lønn på de ulike arbeidsplassene tror jeg partene i arbeidslivet i utgangspunktet har høy bevissthet om på den enkelte arbeidsplass.