Minnesmerket på Sørbråten kan bli utsatt

Jan Tore Sanner mottok ny rapport som peker på mulige konsekvenser for Utøya-naboene.

Minnesmerke Utøya

Minnesmerket har møtt sterk motstand i lokalsamfunnet i Hole. Naboer truer med å gå rettens vei for å få flyttet det.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

I dag mottok Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner rapporten om mulige psykososiale konsekvenser for naboene av det planlagte minnestedet på Sørbråten i Hole.

Undersøkelsen skulle gi svar på om naboene vil få varige mén av å bo i nærheten av det planlagte 22. juli-minnestedet. Men uavhengig av konklusjonen, så har Sanner tidligere uttalt at det ikke er aktuelt å flytte minnestedet, kun skjerme det ytterligere mot innsyn. Nå vil han bruke mer tid før han konkluderer.

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier etableringen av nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne og minnes.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– De tragiske hendelsene 22. juli 2011 og den påfølgende prosessen blant annet rundt minnesmerket har vært en stor belastning for overlevende, pårørende, naboer og andre berørte. Jeg vil nå lese rapporten nøye og vurdere om det er noe i rapporten som vil påvirke det videre arbeidet og innholdet i reguleringsplanen for minnesmerket, sier Sanner og legger til:

– Dette betyr at det kan ta lengre tid å få reguleringsplanen på plass, noe som igjen kan påvirke tidspunktet for ferdigstillelse av minnestedet.

Minnestedet skulle etter planen stå klart til 22. juli 2016.

Ønske fra kommunen

Sanner sier at undersøkelsen har blitt gjennomført etter ønske fra Hole kommune.

Jørn Øverby, som reddet 30 ungdommer i båten sin 22. juli 2011, raste da undersøkelsen ble bestilt, og mener at naboene ikke ble tatt på alvor.

Jørn Øverby

Jørn Øverby er provosert over at undersøkelsen i det hele tatt ble bestilt, og mener at regjeringen ikke tar naboene på alvor.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– Dette hjelper ikke oss noen ting. Vi har ikke på noen måte blitt hørt. De tar ikke på alvor at vi sier at dette er traumatiserende, sa Øverby i februar i år. På tross av motstanden, takket han ja til å delta i undersøkelsen.

Tar saken til retten

Øverby, og et flertall av naboene til det planlagte minnesmerket, ønsker at det ikke bygges i det hele tatt. De har også sagt at de vil gå rettens vei hvis ikke minnestedet flyttes.

Anne-Gry Ruud, som ledet gruppa som jobbet med høringsuttalelsen til Utstranda Vel, mener de har sterke kort på hånda, og sa følgende i desember i fjor:

– Vi har fått råd fra flere ledende advokater, som mener vi har en meget god sak. Hovedinnvendingen er at dette er en stor psykisk belastning for alle oss som bor i området. Vi gruer oss til å skulle bo i noe sånt.