Gjenskapte slaget ved Rakkestad kirke

Minnemarkering i Rakkestad og Eidsberg onsdag kveld.

Onsdag kveld var det minnemarkering for slaget ved Rakkestad kirke.

Ondag 6.august i 1814 kom svenskene fra Halden, gjennom Degernes. Nordmennene lå i stilling ved Bjørnstad bru i nærheten av Rakkestad kirke. Mange ble såret og flere mistet livet i slaget.

De norske styrkene trakk seg etter hvert tilbake til Eidsberg kirke, der de overnattet og hadde feltgudstjeneste.

Hendelsene fra 1814 ble markert både i Rakkestad og Eidsberg onsdag kveld, og mange hadde møtt opp for å ta del i minnemarkeringen.

I Rakkestad ble det markert med et skuespill, og i Eidsberg med en minnegudstjeneste.

«Alle familiene som bodde i Eidsberg prestegjeld i 1808-1814 led fryktelig og sto for store ofre for det som skulle bli avgjørende for vår nasjonale selvstendighet», skriver kommunen på sine hjemmesider.