Hopp til innhold

Ministeren ber idretten ta grep: – Dette er helt uholdbart

Barn og unge er dårlig beskyttet mot seksuell trakassering og overgrep i fotballen, viser NRKs kartlegging. Nå lover kultur- og likestillingsministeren å følge opp saken.

Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen (Ap) vil jobbe for at barn og unge skal være trygge på trening.

Foto: Anders Fehn / NRK

Varseltrekant med fotball i

– Ingen unger skal oppleve denne typen ting innenfor noe samfunnsområde. Og absolutt ikke i idretten heller, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Denne helgen kunne NRK avsløre at idretten ikke gjør det de skal for at barn og unge skal være trygge på fotballtrening.

Basert på et utvalg på over 500 aktive utøvere i Oslo og Viken, har over 10 prosent av unge opplevd seksuell trakassering eller overgrep i fotballen.

– Dette er helt uholdbart. Men det er bra at disse tallene kommer frem og at det blir en debatt av det. Og så lover jeg å følge opp politisk, sier Trettebergstuen.

Illustrasjon av funnene

Hvis vi overfører resultatet fra undersøkelsen til en fotballkamp, vil to av spillerne på banen ha opplevd seksuell trakassering eller overgrep.

Illustrasjon: Henrik Bøe / NRK

Hun legger samtidig til at dette er noe idretten selv må ta tak i og prioritere.

– Jeg kommer til å følge opp dette med idretten og se på hvilke rutiner de har. Og hvordan vi sammen kan sørge for et bedre forebyggende arbeid, sier Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsministeren har begynt å lage en stortingsmelding om seksuell trakassering.

Hensikten er å se på hvilke politiske grep som bør gjøres for å bekjempe problematikken på flere samfunnsområder.

Unge reagerer på tallene

Henry (19), Thomas (18) og Oscar (19) spiller fotball for Nordstrand IF i Oslo.

De reagerer på at mange på deres alder opplever uønskede hendelser i fotballen.

Guttene på trening

Fra venstre: Thomas Helgheim, Henry Mensah og Oscar Selander Nilsson på Norstrand IF.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg blir litt sjokkert da. Over at det er så mange. Jeg har aldri vært borti det selv liksom. Så jeg synes det var litt mange, sier Oscar Selander Nilsson.

Lagkameratene trener selv flere ganger i uken og mener fotballen bør være en trygg arena for barn og unge.

– Det er dumt med tanke på at det også potensielt blir færre gode fotballspillere da. Når sånne kjipe ting skjer, sier Thomas Helgheim.

Ung fotballutøver

Det må bli bedre informasjon til unge, mener Thomas Helgheim.

Foto: Anders Fehn / NRK

Verken Thomas, Oscar eller Henry hadde visst hva de skulle gjort dersom de selv ble utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i fotballen.

– Det beste er vel sikkert å prate med noen om det. Men personlig så tror jeg ikke at jeg hadde visst hva jeg skulle ha gjort, sier Henry Mensah.

Helgheim mener idretten kan gjøre mer for å opplyse unge utøvere om hva de kan gjøre dersom de blir utsatt for uønskede hendelser.

Jeg mener man kunne ha tydeliggjort forebyggingsmulighetene da. Og skape mer åpenhet rundt det. Sånn at det ikke blir så skamfullt.

Jeg er helt enig med han. Ha sånne saker som dette hvor man prater om det er ganske viktig. Det gjør det lettere for andre å kunne ta det opp, sier Mensah.

Guttene på trening

Lagkameratene har selv aldri opplevd uønskede hendelser i fotballen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Mener NIF må prioritere flere ressurser

I NRKs kartlegging kommer det frem at både Norges Fotballforbund, Norges idrettsforbund og klubbene har et stykke å gå når det gjelder forebygging av overgrep i fotballen.

Blant annet mangler over 300 nye fotballtrenere i Oslo politiattest. Det betyr at idretten ikke vet om noen av disse er overgripere.

Elin Langli er seniorrådgiver for barn og idrett i Redd Barna. Hun mener at idretten burde be om bistand fra offentlige instanser for å lykkes bedre med forebyggingsarbeidet.

Jeg tenker at det er Norges idrettsforbund som har best oversikt over hvor skoen trykker. I forhold til hva det er idretten trenger hjelp og bistand til, sier Langli.

Elin Langli

Elin Langli jobber med barn og idrett i Redd Barna.

Foto: Anders Fehn / NRK

Hun legger til at det hadde vært et godt utgangspunkt for dialog at toppledelsen i idrettsforbundet tar tak i dette.

Idrettsforbundet burde også prioritere flere av sine egne ressurser inn i arbeidet, mener Langli.

– Inntil nylig var det bare én ansatt i NIF til å jobbe med denne tematikken. Så her er det helt klart en prioritering som de må gjøre. Å ha flere ansatte som kan følge opp særforbundet og sakene som kommer inn.

Langli anerkjenner likevel at idretten har tatt mange steg i riktig retning de siste årene og at det nå er flere ansatte som jobber med dette i NIF.

Det syns vi er bra, men vi mener at det fortsatt må gjøres mer for å kartlegge hva klubbene trenger for å kunne arbeide godt med tematikken.

Kommer med nytt varslingssystem

Håvard Øvregård er seniorrådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund. Han erkjenner at idrettsforbundets rutiner kan bli bedre på dette området.

– Vi kan alltid ha bedre rutiner. Men rutinene på dette området har blitt mye, mye bedre de siste årene, sier Øvregård.

Han forteller at idrettsforbundet i 2017 kom med en egen veileder til hvordan slike saker skal behandles i idrettslagene. Denne blir tatt i bruk, ifølge Øvregård.

Håvard Øvregård i Norges idrettsforbund

Håvard Øvregård i NIF mener det allerede gjøres mye for å forebygge overgrep i idretten.

Foto: Anders Fehn / NRK

I år kommer også idrettsforbundet med et nytt digitalt system for varsling. Hensikten er å gjøre det lettere for idrettslagene å ta imot og håndtere saker som kommer inn.

– Vi kan alltid si at vi kan gjøre enda mer, men det er få som prioriterer dette temaet høyere enn norsk idrett, sier Øvregård.

Han legger til at idrettsforbundet likevel ønsker bedre kommunikasjon med det offentlige.

Både dialog med politiet og helsesektoren, samt dialog for å sikre god kontakt med kommunene lokalt, forteller Øvregård.

– Staten har ansvaret for å legge til rette for de som er i fritidsaktivitet. Vi har meldt inn at dette er noe vi har behov for og håper at det blir fulgt opp.