Mindre til små frivilligsentraler

Frivilligsentraler i små kommuner får mindre penger fra staten fra 2021. Dette kan føre til kutt i tilbudet, frykter Svein Olav Agnalt, nestleder i Lokalsamfunnsforeningen. Tilskuddet skal gis i forhold til innbyggertallet og kommuner med færre enn 12.000 innbyggere kommer til å få mindre penger enn i dag. Agnalt var ordfører i Skiptvet inntil høstens valg og tror den nye ordningen også kan ramme frivilligsentralen i hjemkommunen.