Hopp til innhold

Mindre skanning på grensa

Tollerne har ikke brukt skannerne sine så mye som ønsket, kommer det fram i statsbudsjettet.

Scanner
Foto: Rainer Prang / NRK

Toll- og avgiftsetaten har to mobile skannere. De brukes til å røntgenfotografere last i vogntog og lastebiler.

Det var disse skannerne som avslørte hasjbeslaget på over 500 kilo i fjor. 

- Flere skal kunne bruke skannerne

Begge skannerne er organisasjonsmessig plassert i Tollregion Øst-Norge. Nå viser det seg at skannerne er brukt mindre enn året før.

- Det er gjort færre kontroller og beslag ved bruk av skannere i 2005 enn i  2004, og etaten arbeider for å bedre utnyttelsen av skannerenhetene. Blant annet er opplæring av flere tjenestemenn gjennomført, står det i en melding i Statsbudsjettet for 2007.

Foto: Rainer Prang / NRK

I 2005 ble det gitt 20 millioner kroner til styrking av grensekontrollen. I Statsbudsjettet for 2007 ser det ikke ut til at det er satt av noen ekstra midler til å styrke grensekontrollen.

- Økningen i 2005 er anvendt til rekruttering av 25 tollaspiranter, innkjøp av mobil radioaktivitetsdetektor, sikkerhetsutstyr, sigaretthund og gjennomføring av flere store kontrollaksjoner, melder regjeringen.

Det pekes på at opplæring av tollbetjenter tar tid, og at det dermed tar noe tid å se den fulle effekten av de 20 millioner kronene.