Hopp til innhold

Mindre klimautslipp i 2021

Nye klimatall fra SSB viser at klimautslippene i Oslo har gått ned med 5,9 prosent det siste året.

Byrådets mål er at klimautslippene i Oslo skal reduseres med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå.

Siden 2009 har utslippene blitt redusert med totalt 26 prosent.

– Vi har gjort mye for å kutte utslipp. Kommunale biler, busser, båter er snart helt utslippsfrie. Vi har satset tungt på kollektivtransport, og sykkelandelen er rekordhøy fordi vi har bygget sykkelveier i et tempo Oslo aldri har sett maken til. Våre egne byggeplasser er fossil- eller utslippsfrie, og vi stiller krav om fossilfrie anleggsplasser i alle nye reguleringsplaner, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Stav sier også at tallene viser at Oslo må gjøre enda mer for å redusere klimautslipp.

Målet er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030.