Hopp til innhold

Milliontilskudd skal sikre ungdom læreplasser

Østfold fylkeskommune skal gi bedrifter betydelige tilskudd når de tar imot lærlinger. Over tusen ungdommer står uten læreplass i fylket nå.

Lærling

Bedrifter som tar inn lærlinger skal få mer tilskudd.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Østfold fylkeskommune har som mål at innen utgangen av 2016 skal alle elever som ønsker det, få lærlingplass. Derfor har vi satt av 20 millioner ekstra, totalt 90 millioner, til lærebedriftene for at de skal ta imot lærlinger, forteller lederen av opplæringskomiteen i fylket, Elin Tvete.

Hun håper at flere bedrifter tar inn lærlinger, når de kan få 150.000 kroner i støtte.

Den akutte mangelen på lærlingplasser har vart i flere år, og har satt sitt preg på både arbeidsledighetstallene og på frafall i den videregående skolen, fordi elevene ikke får fullført utdannelsen sin.

Østfold er dårligst i landet til å skaffe læreplasser til ungdom. Tvete mener et millionløft er en av mange veier å gå for å stimulere til økt inntak av lærlinger.

Dropper ut uten læreplass

En landsundersøkelse viser at 24 prosent av norske elever dropper ut av videregående skole.

Elin Tvete

Leder av opplæringskomiteen i Østfold, Elin Tvete, er opptatt av at ungdommen skal få fullført utdannelsen sin.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Vi ser jo at vi mister spesielt mange mellom videregående kurs 2 på yrkesfag og det tredje året, da de skal ut i lære. Mange av dem som ikke får læreplass velger en annen vei, som de ofte ikke fullfører, sier Tvete.

Mange elever begynner på en utdanning, men får ikke fullført, fordi det ikke er læreplasser å oppdrive.

– De som går inn med mål om å få fagbrev og som ikke får læreplass, står uten det gode tilbudet de burde få. Vi vil at alle elever som ønsker, det skal kunne få det fagbrevet. Da må vi sette av penger, så de får den muligheten, sier Tvete.

Et felles løft

For å få flere elever ut i lære, må også privat og offentlig næringsliv bidra. Tvete mener det ser lyst ut, dersom alle drar i samme retning.

– Jeg tror det er mulig, men da må hele Østfold dra sammen. Det må være en real dugnadsinnsats, så vi får til det løftet. Hver enkelt kommune må gå gjennom virksomhetene sine og se: Hvor mange lærlinger har vi? Hvor mange kan vi ta? Det har fylkeskommunen gjort. Vi skal nå ta inn 34 flere lærlinger neste år, enn det vi har hatt i år. Det er et betydelig hopp, og det har skjedd etter at vi har gått gjennom virksomhetene på den måten. Dersom alle gjør det, både private og offentlige bedrifter, tror jeg vi klarer å ta inn de lærlingene som ikke får læreplass i dag, sier Tvete.