Millionsvindelsak for retten igjen

Ankesaken i den store banksvindelsaken skal opp for Borgarting lagmannsrett etter nyttår, nær to år etter at dommen falt i Fredrikstad tingrett.

Aksjon etter mistenkt banksvindel

Fra politiets aksjon i forbindelse med etterforskning av den omfattende saken.

Foto: Anders Winlund / NRK

I februar i fjor ble seks personer dømt i det som er omtalt som en av Norges største banksvindelsaker. Saken startet i Fredrikstad tingrett i august 2012 og dommen falt altså et halvt år senere.

De seks var tiltalt for å ha forfalsket dokumenter og for å ha fått bankene til å gi boliglån som var mye større enn verdien av boligen.

Domfellelsen omfattet mer en hundre tiltaleposter. 122 vitner ble avhørt under den et halvt år lange rettssaken i Fredrikstad tingrett. Dommen fra tingretten er på 132 sider.

Les også: Seks personer dømt for omfattende banksvindel

Dømt til å betale 17 millioner

Mannen som blir betegnet som sakens antatte hovedmann ble dømt til fengsel i fem og et halvt år. I tillegg ble han dømt til å betale 17 millioner kroner i erstatninger til banker og låneinstitusjoner.

Samtlige seks tiltalte ble domfelt i tingretten. Dommene lød på fra fengsel i tre år til fengsel i fem og et halvt år. Alle de seks anket dommene.

Fire får prøvd saken på nytt

I desember for ett år siden ble det klart at fire av de seks skulle få prøvet sakene sine på nytt.

Ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett valgte å avvise anken fra en 41 år gammel mann som ble dømt til fengsel i fem år og en 35 år gammel mann som ble dømt til fengsel i fire år og åtte måneder.

Hovedmannen i saken, en 44 år gammel mann, får behandlet deler av sin dom i lagmannsretten.

De tre andre får full gjennomgang av sine saker i lagmannsretten. Det gjelder en 40 år gammel mann som ble dømt til fengsel i fem år, en 33 år gammel mann som ble dømt til fengsel i fire og et halvt år og en 39 år gammel mann som ble dømt til fengsel i tre år.

Les også: Banksvindelsaken opp på nytt

Seks uker i lagmannsretten

Mens Fredrikstad tingrett altså brukte et halvt års tid på saken har Borgarting lagmannsrett satt av seks uker til ankesaken.

Lagmannsretten begynner sin behandling av saken mandag 6. januar og skal etter planen være ferdig 13. februar. Ankesaken skal gå i Oslo.

Hus brukt i svindel

Her er ett av husene som ble brukt i den store svindelsaken i Østfold. Husene ble taksert med en høyere pris enn det de var verdt.

Foto: Håvard Wien / NRK