Ny millionsmell for barnevernet i Fredrikstad

Rådmann Lasse Hansen medgir at det er vanskelig å få kontroll på økonomien i barnevernet.

Rådmann i Fredrikstad, Jan Lasse Hansen

Rådmann i Fredrikstad, Lasse Hansen sier at kommunen må vurdere å øke rammene til barnevernet i neste års budsjett.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Barnevernet i Fredrikstad har gått på en ny millionsmell, nesten sju millioner kroner over budsjett. Det viser regnskapet så langt i år.

– Barnevernet er en utfordring og det skyldes først og fremst at det er flere barn med tiltak enn det som er budsjettert. Dette er tiltak vi ikke kommer utenom, sier rådmann i Fredrikstad Lasse Hansen.

Flere kommuner i landet har reagert sterkt på at i forslag til ny barnevernslov kan det bli enda dyrere å drive barnevern for kommunene. Kostnadene er allerede er skåret til beinet i dag.

Fredrikstad har nok et bevis å slå i bordet med, med nesten sju millioner kroner over budsjett så langt i år.

– Jeg mener at vi må gi disse barna tilbudet de har behov for. Så er det vår jobb å gi et så godt tilbud for den budsjettrammen vi har, sier Hansen.

Krever større innsyn

Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak i Fredrikstad Frp krever større innsyn.

Foto: NRK

Styrking av barnevernet vil derfor bli et tema før neste års budsjett.

– Når det gjelder fremtidsutsiktene for denne tjenesten, så er det en av de tjenestene vi må vurdere å øke rammene til i neste års budsjett.

Barnevernet er en hemmelig tjeneste, mener gruppeleder for Fremskrittspartiet i Fredrikstad, Bjørnar Laabak.

– Det er helt vesentlig at politikerne vet hvor skoen trykker. Har de fått så mange og endrede oppgaver, for eksempel i forhold til endret sammensetning i befolkningen? Det vet vi veldig lite om.

Laabak krever nå mer informasjon om situasjonen.

– Ledelsen må på banen og fortelle konkret hva som er kostnadsdriverne, og hvorfor det er avvik i forhold til budsjettet hvert eneste år, sier han.

Les også: