Hopp til innhold

Millionerstatning etter sprengningsulykken

Erstatningsoppgjøret etter sprengningsulykken i Hallingdal kan bli dyrt for forsikringsselskapene.

Sprengningsulykke Geilo

SPRENGNINGSULYKKE: Slik så det ut minutter etter sprengningsulykken på Geilo.

Foto: Bjørn Åge Misund / Privat

– De fleste boligene som er skadet har knuste vinduer og interne skader. Disse boligene er nå blitt sikret, slik at det skal være mulig å flytte tilbake. For familiene i de totalskadde boligene er vi i gang med å finne alternativ bopel.

Det sier Håkon Myro som er daglig leder i Gjensidige Hallingdal.

Større eksplosjon enn vanlig

NRK erfarer at ulykken skal ha skjedd etter at en borrestang splintret under boring og splinter kom i kontakt med dynamitt som allerede var plassert i sprengningshull. Det var derfor ikke rukket å legge matter over sprengstoffet, hvilket medførte en enda større eksplosjon enn hva som er vanlig.

Helge Husebye Haug

FORVENTER MILLIONOPPGJØR: Helge Husebye Haug har bred erfaring med skadeerstatningssaker, og forventer millionerstatninger etter eksplosjonen forrige uke.

Helge Husebye Haug er partner i advokatfirmaet Norman & Co og har bred erfaring når det kommer til forsikringsoppgjør. Ifølge ham, er det vanskelig å si noe om akkurat hvor mye forsikringsoppgjøret ender på, men han blir ikke forbauset om det blir opp mot et tosifret antall millioner.

Materielle skader

Av materielle skader meldes det om at to boliger tett opptil sprengningsområdet er tilnærmet totalskadd. I tillegg er det skader på hus som også ligger lenger unna, men da primært indre skader.

Håkon Myro bekrefter langt på vei anslaget til Haug.

Håkon Myro

Daglig leder i Gjensidige Hallingdal, Håkon Myro. To av de totalskaddehusene er forsikret i Gjensidige.

Foto: privat

– De to boligene som er totalvraket er forsikret av oss, og jeg blir ikke overrasket om dette oppgjøret ender over ti millioner kroner, forteller han.

Myro holdt allerede på fredag et informasjonsmøte for alle berørte parter. Der kunne han fortelle at det på mandag vil komme takstmenn fra Gjensidiges storskadeavdeling for å gjøre de første overslagene av skadene. Men allerede nå har håndverkere begynt på arbeidet med det viktigste sikringsarbeidet.