Millioner til politiets beredskapssenter

Beredskapssenteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, krise- og gisselforhandlertjeneste og helikoptertjeneste.

Nye beredskapssenteret på Taraldrud

TARALDRUD: Politiets nasjonale beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Det skal etter planen være ferdig i 2020.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Hvert minutt teller når akutte og uforutsette hendelser oppstår. Beredskapssenteret gjør at vi vil ha flere ressurser tilgjengelig på kortere tid, med umiddelbar tilgang på transportkapasitet og riktig utstyr, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Per-Willy Amundsen

Justisminister Per Willy Amundsen besøkte tidligere i år barnehager i nærheten av Taraldrud, der beredskapssenteret skal ligge.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

660 millioner kroner foreslås å brukes over statsbudsjettet 2018 for å få på plass politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

I mai ble planen for det nye beredskapssenteret lagt ut på høring. Etter mange år med diskusjon og utredninger ble det i fjor høst bestemt at beredskapssenteret skal legges til Ski. Beredskapstroppen, bombegruppa, krise- og gisselforhandlertjenesten og politiets helikoptertjeneste vil være lokalisert på beredskapssenteret.

– Med et beredskapssenter på Taraldrud vil terrorberedskapen og beredskapen for alvorlige hendelser rundt hovedstaden bli vesentlig bedre, sier stortingsrepresentant for Akershus, Hårek Elvenes (H) til NRK.

Totalt innebærer forslaget at anlegget vil stå ferdig i 2020 og koste inntil 2,6 milliarder kroner.

Tre nye politihelikoptre

Regjeringen foreslår også å bevilge 102,8 millioner kroner til kjøp av tre nye politihelikoptre. Disse skal være lokalisert på beredskapssenter på Taraldrud.

– Politihelikoptre redder liv, denne investeringen er helt nødvendig. Ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse teller hvert eneste sekund. Med en samlet lokalisering på beredskapssenteret vil helikoptrene styrke politiet i kampen mot terror og annen alvorlig kriminalitet, sier Amundsen.

Regjeringen mener forslaget innebærer en forbedring av dagens helikopterberedskap, også utenfor Oslo-området.

Med tre politihelikoptre vil det være mulig å flytte et av helikoptrene til baser andre steder i landet i perioder, for eksempel i situasjoner der det man har informasjon om at det kan oppstå en akuttsituasjon eller ved større planlagte arrangementer.