Hopp til innhold

Milliardkrav på Fornebu avvist

Selvaag-selskapet Fornebu Eiendom har ikke krav på erstatning fra Viken fylkeskommune for tapene selskapet mener at Fornebubanen har påført dem.

Det har Ringerike, Asker og Bærum tingrett bestemt.

Fornebu Eiendom eier området rundt det som blir endestasjonen på Fornebubanen. Her skal de bygge opp mot 2.000 boliger og næringslokaler på toppen av det som i dag er en gigantisk byggegrop (bildet).

Under skjønnsrettssaken i månedsskiftet februar/mars mente Fornebu Eiendom at de er påført et økonomisk tap på mellom 993,7 millioner og 1,13 milliarder kroner.

Tapene skyldes ifølge selskapet økte kostnader til fundamentering oppå byggegropa og tapte leieinntekter.

Motparten Viken fylkeskommune avviste kravet. De mente at utbyggingen nettopp Fornebubanen åpner for gjør at grunneierne tjener noe penger.

Det er tingretten enig i. Den setter erstatningssummen til kroner null. I dommen heter det at grunneier har fått en omfattende utbyggingsfordel på grunn av eiendommens beliggenhet ved endestasjonen.

Fornebugropa
Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK