Erstatningskrav på 991 millioner ble avvist

Bastø Fosen har krevd 991 millioner kroner i erstatning fra Color Line etter at ESA i 2011 bøtela Color Line for brudd på EØS-avtalen. Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mener kravet fra Bastø Fosen kom for sent.

Color Line, Bohus

Borgarting lagmannsrett mener erstatningssøksmålet mot Color Line kom for sent.

Foto: Rainer Prang / NRK

Siden 1986 har Scandi Line, senere Color Line, drevet fergeforbindelse mellom Sandefjord og Strömstad.

I 1997 begynte Bastø Fosen å planlegge en nye rute mellom Sandefjord og Strömstad. Selskapets søknad om å få drive taxfree-salg på strekningen ble avslått av Finansdepartementet, et vedtak som ble kjent ugyldig av Oslo tingrett og som partene senere ble forlikt om.

Samtidig innledet Bastø Fosen en dialog med Strömstad kommune om tilgang til kaianlegg. Den skriftlige henvendelsen til kommunen ble aldri besvart skriftlig, men det ble avholdt møter mellom rederiet og kommunen. Flere ulike alternativer ble vurdert. I 2002 ble det vurdert et samarbeid mellom Bastø Fosen og Scandi Line hvor målsettingen var å få innpass på fergeruten mellom Norge og Strömstad, men en slik fergeforbindelse ble aldri etablert.

Rederiet Kystlink AS ønsket å etablere en forbindelse mellom Langesund i Telemark, Strömstad og Hirtshals i Danmark i 2005. Strömstad kommune vedtok i desember 2005 å gi Kystlink tilgang til havn med en prøvetid på to år. Samtidig sendte Kystlink en klage til Konkurransetilsynet som gjaldt Color Lines avtale med Strömstad kommune.

Bøtelagt av ESA

Denne klagen sendte Konkurransetilsynet videre til EFTAs overvåkingsorgan ESA, og ESA innledet etterforskning. I forbindelse med denne etterforskningen ble også Bastø Fosen AS formelt kontaktet av ESA.

Etter en prosess som tok fem og et halvt år kom ESA fram til at Color Line hadde brutt EØS-avtalen. I desember 2011 fikk rederiet en bot på 18.811.000 euro (rundt 150 millioner kroner). Color Line klaget ikke på ESAs vedtak og har betalt boten.

I desember 2012 fremmet Bastø Fosen et erstatningskrav begrenset til 991.541.058 kroner mot Color Line. Grunnlaget for kravet skulle være bruddet på EØS-avtalen.

Color Line nedla påstand om at selskapet måtte frifinnes, en av innsigelsene var at kravet var foreldet. Foreldelsesfristen var tre år. I juni i fjor ble søksmålet behandlet av Oslo tingrett, og tingrettens konklusjon var at søksmålet var foreldet.

Saken var foreldet

Borgarting lagmannsrett behandlet Bastø Fosens anke denne måneden. Lagmannsretten konkluderte også med at søksmålet ble fremmet for sent. Det blir konkludert med at rederiet i alle fall i 2008 hadde eller burde skaffet nødvendig kunnskap om at Color Lines avtale med Strömstad kommune kunne virke utestengende for konkurrerende trafikk.

En enstemmig Borgarting lagmannsrett har forkastet anken på Oslo tingretts avgjørelse om at saken var foreldet. Bastø Fosen er dømt til å betale 761.602 kroner for dekning av Color Lines saksomkostninger.

– Dette er en særdeles gledelig dom. Det er en viktig dom, fordi den er enstemmig fra lagmannsretten. I utgangspunktet var vi ganske sikre på at lagmannsretten ville komme fram til samme resultat som tingretten, sier konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Helge Otto Mathiesen i Color Line AS.

Bastø Fosen er på sin side skuffet over dommen, og vurdere nå å anke saken til Høyesterett.

– Vi har akkurat mottatt dommen, og er skuffet over resultatet. Vi har hele tiden ment at det reelt sett ikke hadde vært mulig å bevise bruddet på konkurransereglene før ESAs vedtak forelå, og at kravet derfor ikke var foreldet. Lagmannsretten kom til et annet resultat. Både i Norge og på EU-nivå endres nå lovgivningen for å sikre at slike krav ikke foreldes. Bastø Fosen vil studere premissene nøye før vi tar stilling til om dommen skal ankes, sier rederiets advokat Morten Goller.