Hopp til innhold

Miljøverndepartementet til Hankø

Departementet skal vurdere om planene om 40 sjøboder strider mot vern av strandsonen.

Sjøbodplanene i Husebukta på Hankø

Planene og de 40 hyttene har skapt voldsomme protester

Foto: MAKE Arkitekter as

- Vi vil se om planene er i strid med strandsonepolitikken. Vi ber om alle sakspapirene, og kommer også til å gjennomføre en befaring på stedet, sier rådgiver i departementet, Morten Wasstøl.

Uvanlig praksis

Etter en rask vurdering skal den endelige sjebnen for planene avgjøres.

- Hva slags vurdering vi kommer fram til, er for tidlig og si. Vi kan komme med pålegg om små endringer, la planen være som den er, eller be kommunen om å oppheve planen, sier han.

Det er ikke vanlig at Miljødepartementet går inn i en sak på eget initiativ. Som regel får de saker fra Fylkesmennene.

- Vi har forståelse for at alle parter trenger en avklaring raskt, og skal gjøre det vi kan for å få til det, sier Wasstøl.

Kongelig protest

Planene om de 40 utleiehyttene på Hankø skapte et voldsomt engasjement i fjor.

Hyttene i vannkanten skal huse det lokale hotellets gjester i lavsesongen og leies ut til skjærgårdhungrige feriegjester om sommeren.

Ari Behn og Harald Zwart

Festival- og hyttekompiser: Ari Behn og Harald Zwart vil ikke ha rorbuer i strandsonen

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Hyttefolket, med Ari Behn, prinsesse Märtha Louise og filmregissør Harald Zwart i spissen, protesterte kraftig mot utbyggingen.

- Jeg mener at Østfold-kysten er bygget ned nok. Vi har brukt nok svette bare på å få fjernet de hindrene som allerede er satt opp, sa Zwart til NRK da saken stormet som verst.

Vil undersøke lovligheten

Både Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune godkjente utbyggingen, til tross for protestene.

Aksjonistene og lokale politikere klaget saken videre til departementet, og har nå blitt hørt.

Ifølge Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen at det skal bevilges mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk.

- Miljøverndepartementet innkaller derfor reguleringsplanen for Hankø brygge, for å forsikre seg om at allmenne interesser knyttet til strandsonen blir godt nok ivaretatt i dette tilfellet, står det i brevet til kommunen.

Byggeforbud

Departementet tar sikte på å avholde befaring i forbindelse med saksbehandlingen.

- For å sikre at tiltak ikke blir satt i gang før departementet har behandlet saken, gir departementet fylkesmannen i Østfold fullmakt til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud, sier Tom Hoel, ekspedisjonssjef i departementet.