Vil satse på miljøvennlige lastebiler

To av landets største godstransportører vil gjerne gå over til miljøvennlig bio-drivstoff på lastebilene - men ber om at myndighetene legger forholdene bedre til rette.

Lasse Finstad og Torbjørn Johannson

– Den er mer enn bra nok å kjøre, hvertfall i bysammenheng. Den er litt treg i forhold til fart, men det er på grunn av motorstørrelsen. I byen er det ikke det store behovet for stor motor, sier sjåfør Lasse Finstad. Konserndirektør i Asko, Torbjørn Johannson, sier at selskapet i 2009 var først ute i verden med å skaffe seg denne lastebilen som går på bio-etanol.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Posten og Asko etterlyser blant annet flere fyllstasjoner for bioetanol og biogass. Asko er Norges største grossist og forsyner Norgesgruppens kjeder med dagligvarer.

Mangel på fyllemuligheter

Torbjørn Johannson

Torbjørn Johannson.

Foto: Dag Aasdalen / NRK
Ola Elvestuen

Ola Elvestuen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Her i Oslo-området kan vi jo fylle både bioetanol og biogass, men det er jo bare ett sted for hver av dem. Og Oslo er stort. Men vi skal ikke gå lenger enn til anleggene våre i Drammen og Brumundal og Larvik før vi ikke har sånne fyllemuligheter. Og da er det jo ikke noe vits i å kjøpe de bilene her.

  • Asko har skaffet seg 30 slike biler. Fordelen ved dem er mye lavere co2-utslipp .
  • Posten har bestilt 17 lastebiler som går på biogass, og har en rekke mindre kjøretøyer i drift.

De to store transportørene synes ikke forholdene legges til rette for å satse stort på biodrivstoff. En ting er mangelen på fyllstasjoner, og en annen er høye kostnader, sier konserndirektør i Asko Torbjørn Johannson.

– Vi tar en merkostnad, både vi og Posten. Disse bilene, hvis du ser investering og drift samlet, så er de 20-25 prosent dyrere i dag enn vanlige dieselbiler. Dette er en kostnad vi påtar oss for å vise at vi mener alvor med et miljøengasjement. Men vi kan ikke skifte alle bilene når kostnadene er sånn.

Vil motivere med mindre skatt

Nyutnevnt leder av Stortingets energi og miljøkomite Ola Elvestuen fra Venstre - synes det er veldig bra at godstransportørene går foran med godt miljøeksempel - og savner en strategi fra myndighetenes side.

– Både for å produsere mer av det som er miljøsertifisert bioetanol, biodiesel og biogass og du må også ha et nasjonalt ansvar for at du får et distribusjonsnett sånn at dette kan taes enklere i bruk enn nå.

Kan vi kjøre i kollektivfeltet, slippe noen avgifter eller få andre vrakpanter?

Torbjørn Johannson

Elvestuen har ikke sans for å la lastebiler på biodrivstoff kjøre i kollektivfeltet eller gratis gjennom bomstasjonene.

– Akkurat disse incetivene bør være forbeholdt nullutslippskjøretøyene. Så må vi heller se på det totale skatte- og avgiftssystemet for å gi incentiver for å ta i bruk det som er biodiesel, bioetanol, biogass, og også da sørge for at vi får et distribusjonsnett som er praktisk og mulig å forholde seg til.

Miljøvennlig lastebil

Asko-direktøren håper på avgiftsreduksjon eller at bio-drivstoff-lastebilene får kjøre i bussfila.

Foto: Dag Aasdalen / NRK
Asko biogass

Lastebilen fra 2009 kjører rundt med dagligvarer til Norgesgruppens kjeder.

Foto: Dag Aasdalen