Miljøsvin med gjeller

I Follo jobbes det med å gjøre vannkvaliteten bedre, og derfor får Østensjøvannet i Ås førstehjelp. Og det verste miljøsvinet er en fisk.

I Follo jobbes det med å gjøre vannkvaliteten bedre. Derfor får nå Østensjøvann i Ås førstehjelp, og en av synderne som skitner til vannet er faktisk en fisk.

Professor Thrond Haugen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås tar mort opp av Østensjøvannet.

Thrond Haugen

Professor Thrond Haugen, Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Foto: Dang Trinh/ NRK

Det er altfor mye mort i Østensjøvannet, og det gir dårligere vannkvalitet. Derfor får vannet nå hjelp fra Universitetet i Ås, som drar opp mort fra vannet med garn.

– Den spiser nede i mudderet som er fullt av næringssalter, og drar det med seg ut i de frie vannmassene, sier Thrond Haugen, som er professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

– For å si det litt folkelig, den bæsjer det ut i vannmassene og da blir næringssaltene tilgjengelig for vannplantene. Og da har vi et overgjødslingsproblem.

For mye gjødsling fører til mye alger i Østensjøvannet, som er et naturreservat. Hvis overgjødslingen går ned, vil vannet bli mye klarere, og det vil skape en mangfoldig fiskebestand og gi vannplantene bedre kår.

Samarbeider for bedre vann

Anita Borge

Anita Borge, prosjektleder i PURA.

Foto: Dang Trinh/ NRK

PURA er et prosjekt som skal bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen, og Gjersjøvassdraget. Det er et samarbeid mellom kommunene Nesodden, Oppegård, Oslo, Ski og Ås.

Anita Borge er prosjektleder i PURA, og dommen over kvaliteteten i Østensjøvannet er ikke nådig.

– Dette er en av de mer forurensede vannforekomsene som vi har i PURA, og det forplanter seg nedover til Årungen, som ligger nedstrøms for denne innsjøen, sier Borge.

Og hva skjer med morten som blir fanget opp fra vannet?

– På noen av fiskene, mort og abbor, skal vi ta ut gjellelokk for å finne ut hvor gamle de er, og se hvordan de vokser. Måten de vokser på kan si noe om tilstanden til innsjøen, sier Haugen.

Mort i Østensjøvannet

Litt av fangsten fra Østensjøvannet.

Foto: Dang Trinh/ NRK