Miljøgifter funnet i fiskeørn-egg

Fugleforskere har funnet miljøgifter i døde fugleegg fra fiskeørn her i fylket. nå vil forskerne radiomerke fuglene, for å finne ut hvordan de får i seg giftstoffer.

Fiskeørn

Det er oppdaget store mengder DDT i fiskeørn-egg i Østfold.

Foto: NRK

- Enten akuttforgiftes dyrene slik at de dør av det, eller så ødelegges forplantningsevnen, sier Rune Aae i Østfold Ornitologiske Forening.

Rovfuglen finner mat i innsjøer her i fylket, og flere av vannene er forurenset Radiomerking av fire voksne hannfugler kan avdekke mer om hvor de finner giftig bytte.

Runa Aae

- vi prøver å finne ut hvilke vann hannene fisker i, sier Rune Aae i Østfold Ornitologiske forening.

Foto: Anders Winlund / NRK

- Det er hannen som fisker, vi prøver å finne ut hvilke vann hannene fisker i. Og om vi kan se resultater av det på ungene.

Jobben blir da å samle inn fjær fra fiskeørnenes unger, og analysere dem for miljøgifter. Lite er i dag kjent om hvilke effekter forgiftningen har, men de mistenker at konsekvensene er alvorlige.

- Vi samler inn døde, uklekkede egg, og finner ganske forhøyede verdier av DDT sammenlignet med samtlige andrer arter i Norge.