Miljøgift i fisk ved Oslo Lufthavn

Miljøgiften PFOS er påvist i ørret i bekken Sogna ved Oslo lufthavn. Giften stammer fra brannøvingsområdet på flyplassen.

 Oversiktsbilde av fly ved terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen

Ørret i en bekk ved Oslo lufthavn inneholder en miljøgift som spres i naturen.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Fra før har det vært kjent at særlig et område på OSL, som er brukt til brannøvelser, har vært sterkt forurenset av miljøgiften pfos. Det er samme giften som fisken har fått i seg.

Inntil et forbud i 2007, ble kjemikalie brukt som flammehemmer i brannskum. Jord og grunnvann under brannøvingsfeltet er infisert av stoffet. Nå er det oppdaget at pfos, som er på miljømyndighetenes verstingliste, har blitt fraktet med grunnvannet og ut i en bekk, hvor det er målt til dels høye nivåer av giften i ørret. Senioringeniør Randi Warland Kortegaard i Miljødirektoratet mener det er alvorlig.

– Vi synes det er urovekkende at det har blitt påvist i fisk. Det er et stoff som er uønsket i naturen. Det er et giftig stoff som ikke lar seg bryte ned i naturen, og som spres i naturen, sier Kortegaard.

–Ikke farlig å spise litt

Mattilsynet har vurdert mengdene i fisken, og konkludert med at det ikke er nødvendig å gå ut med advarsler til lokalbefolkningen.

– Jeg ser på det som en forholdsvis beskjeden helserisiko. Det er et større miljøproblem enn det er et mattrygghetsproblem. Du skal spise mye før det er farlig, sier seniorrådgiver Harald Nordås.

Innrømmer at de ikke har kontroll ennå

Men det er et svært uønsket miljøproblem. Oslo lufthavn innrømmer at de ikke har kontroll over den gamle forurensningen som ligger i bakken og i grunnvannet.

– Dette giftstoffet lever foreløpig sitt eget liv. Vi kommer til å få et pålegg fra miljødirektoratet om å rense opp, og vi har gjort oss tanker om hvordan vi skal få kontroll på det, sier avdelingssjef for vann og avløpshåndtering ved Oslo lufthavn, Grethe Østby Stave.

Miljødirektoratet vil nå at flyplassen rydder opp.

– Nå skal vi pålegge dem å igangsette tiltak på brannøvingsfeltet, sier Kortegaard i Miljødirektoratet.

Oslo lufthavn blir nå pålagt å rydde opp i forurensningen innen 1. august neste år.

Kart over Gardermoen og Sogna

Flyplassen ligger øverst til høyre i kartet. Den forurensede bekken Sogna ligger ikke langt unna.

Foto: Skjermdump fra Norconsults rapport