Kamp om penger til friluftsområder

31 kommuner har søkt om 100 millioner kroner til sikring av turområder. Miljødirektoratet har 40 millioner å fordele. Fredrikstad kommune har bedt om sikring av tre områder.

Marlin Bodin

Marlin Bodin, nyinnflyttet til Fredrikstad, håper at Glommastien kan sikres som friområde, så barna Sofia og Teo får glede av området også i fremtiden.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Marlin Bodin har nettopp flyttet til Fredrikstad, og har lært seg å sette pris på Glommastien og de grønne lungene hun finner der.

– Jeg det er veldig viktig å ta vare på det området jeg er blitt kjent med der. Det er spesielt viktig for barna, så kan komme seg ut og få litt friluftsliv, sier hun.

Ordningen blir bedre kjent

Kommunene søker om langt mer penger enn det direktoratet skal fordele.

– Vi opplever nok nå at det søkes om mer penger fra Staten enn det har vært gjort tidligere år, forteller seniorrådgiver Morten Thaulow i Miljødirektoratet.

Han tror at ordningen har blitt bedre kjent i kommunene. De søker også om større beløp, fordi de skal bevare friområder i folks nærmiljø, og det koster.

Friområder nær boligstrøk er viktig

– I nærmiljøet er det ofte slik at friluftsområdene kan berøre utbyggingsområder: tomtearealer og næringsområder. Kommunene må kanskje betale en høyere erstatning enn for sikring av arealer utenfor tettbygde områder, sier Thaulow.

Miljødirektoratet prioriterer penger til friluftsliv nær folks boliger. Forskning viser at det er de områdene som blir brukt mest.

– Det gjør bområdene attraktive. Det er bra for folkehelsa og for klimaet, fordi det blir mindre bilkjøring, forklarer Thaulow.

For Marlin Bodin betyr det gode opplevelser for henne og barna:

– Nå går jo vi fram og tilbake til barnehagen. Det er ganske langt. Vi bruker ikke bil, og det tar kanskje 20 minutter å gå. Da er det fint for meg å kunne vise datteren min at det finnes litt å se på av natur og sjø, mener Bodin.

Håholmen i Fredrikstad

Fredrikstad kommune har blant annet søkt om midler til utvikling av Håholmen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Utvikler kommunens egne områder

Fredrikstad kommune prioriterer i år sikring av tre friområder ved sjøen: Vispen badeplass, Lyngholmen og Håholmen. Det siste er en populær fiskeplass ved veien til Hvaler.

Anne Sofie Fjelstad

Anne Sofie Fjelstad er naturforvalter i Fredrikstad kommune.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Vi har prioritert disse områdene i år, fordi kommunen eier dem selv. Da slipper Staten å betale for å få dem bevart. Når vi likevel søker om statlig sikring, er det fordi det gir oss mulighet til å søke om penger til tilrettelegging som stirydding og toaletter, forklarer naturforvalter Anne Sofie Fjelstad.

Hun legger til at kommunen også jobber med en del områder som ligger nærmere sentrum, blant dem Bjørndaldammene, for å sikre dem på sikt.

I år er det uansett ikke penger nok til alle de 31 kommune som har søkt Miljødirektoratet om midler til å sikre friområder. Det vil direktoratet varsle Klima og Miljødepartementet om.

– Vi mener at det er behov for mer penger til formålet, sier seniorrådgiver Morten Thaulow.