Lungene dine kan bli fylt av dette

Det finnes en asfalttype som gir mye mindre svevestøv. Men ikke alle bruker den.

Programleder Eldrid Borgan i Schrödingers katt.

Programleder Eldrid Borgan i Schrödingers katt viser frem svevestøv etter en test av ulike asfalttyper. Du kan se mer om asfalt og luftforurensning på NRK1 i kveld.

Foto: Chris Veløy / NRK

Brynhild Snilsberg

– Skjelettasfalt fører til mye mindre svevestøv enn andre asfalttyper, sier forskjer Brynhild Snilsberg i Vegdirektoratet.

Foto: Chris Veløy / NRK

Alle som bor eller ferdes i nærheten av trafikkerte veier utsettes for skadelig svevestøv. Støvet dannes blant annet når asfalten blir slitt ned av biltrafikken, spesielt på grunn av piggdekk og kjettinger.

Men asfalt er ikke asfalt. Det finnes ulike asfalttyper, og noen av dem gir mindre svevestøv enn andre.

– Det vi kaller skjelettasfalt er mer miljøvennlig enn andre typer. Bare ved å gå over fra såkalt betongasfalt til skjelettasfalt reduseres piggdekkslitasjen 2-3 ganger og svevestøvmengden tilsvarende, sier Brynhild Snilsberg, forsker i Vegdirektoratet med doktorgrad på svevestøv.

Skjelettasfalt består, kort sagt, av større steiner i asfaltblandingen, noe som gjør den mer motstandsdyktig mot slitasje.

Oslo bruker den ikke

Stein Johansen i bymiljøetaten i Oslo

Overingeniør Stein Johansen i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Foto: Bymiljøetaten

– Vi bruker ikke skjelettasfalt, sier overingeniør Stein Johansen i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

En av forklaringene er at den er vanskeligere å legge.

– Vi vil ha et jevnere dekke og skjelettasfalt er vanskelig å legge pent rundt kummer og sluk. Asfalten er en grov type som egner seg best på tungt trafikkerte veier, sier Johansen.

Heller ikke på riks- og fylkesveiene rundt hovedstaden brukes miljøasfalten mye, kun på 17 prosent av disse veiene i Akershus. På riks- og fylkesveier i Bergen er andelen bare 8 prosent, mens andelen i Trondheim er 45 prosent, viser tall fra Nasjonal vegdatabank.

Må bli flinkere til å legge den pent

– Vegvesenet jobber systematisk med å øke bruken. Det handler blant annet om økonomi, svevestøv og at asfaltbransjen øver på å bli flinkere til å legge den pent, sier Torgrim Dahl, prosjektleder for dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region Øst.

Veiforsker Brynhild Snilsberg avviser argumentet om at asfalten er vanskelig å legge.

– En god entreprenør har ikke slike problemer. De klarer å legge asfalten for hånd rundt kummer, sier Snilsberg.

– Bare se på Trondheim, der er det lagt skjelettasfalt med stor steinstørrelse med meget godt resultat, sier Snilsberg.


Se mer om luftforurensning i Schödingers katt på NRK1 torsdag 15. januar kl. 19.45.