- Henviser til partiprogrammet

Etter mange år i Oslo-politikken ønsker Michael Tetzschner (H) seg nå en plass på tinget.

Michael Tetzschner (H)
Foto: Høyre

Michael Tetzschner står på tredjeplass på Høyres Oslo-liste til stortingsvalget.

Det var kamp om plassen under Høyres nominasjonsmøte. Inge Lønning kjempet om tredjeplassen med Tetzschner , men tapte og gir seg på Stortinget etter at han også tapte kampen om fjerdeplassen.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Tillit til enkeltmennesket og troen på frihet som en grunnleggende verdi, fordi det bare er det frie mennesket som kan ta moralsk ansvar, sier Tetzschner.

Vil ikke svare

I tillegg fikk Tetzschner følgende spørsmål:

– Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Hvilken lokal sak vil bli viktigst for deg dersom du velges inn på Stortinget?

– Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

– Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

– Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

– Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

– Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

Han ønsker ikke å svare på disse og henviser til partiprogrammet og Oslo Høyres hjemmeside.

Les svarene til de andre Oslo-kandidatene til Høyre:

1. plass: Drømmer om Høyre i regjering

2. plass: - Vil investere i fremtiden

4. plass Vil ta tak i overmodne prosjekter

Les mer om Michael Tetzschner:

Vil legge ned barne- og likestillingsombudene

Kamp om Høyre-plassene

Vil ha mindre skattesnoking

Skattekrav fra Oslo Høyre

Tetzschner gjenvalgt