Hopp til innhold

Mest til korona og barn og unge

Byrådet setter av 1,6 milliarder kroner til koronahåndtering i 2022 i revidert Oslo-budsjett. Staten har til nå bare kompensert 123 millioner kroner.

– Dette er et klart løftebrudd fra regjeringen som Oslos innbyggere må ta regningen for, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Det settes av 60 millioner kroner til Frisklivssentralene for å hjelpe folk med ettervirkninger av korona, og 61 millioner til sommerskole, sommerjobber for ungdom og fritidstilbud til ungdom i Oslo i sommermånedene.

Dessuten vil byrådet bruke 22,8 millioner kroner til økt sosialhjelp, for å styrke økonomien til de fattigste barnefamiliene.

Oslo utvider også ordningen med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen (AKS) til og med 3. klasse fra høsten. Planen var å gjøre dette i 2023.

– Vi prioriterer barn og unge som lever i familier med dårlig økonomi, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Revidert Oslo-budsjett.
Foto: Fouad Acharki / NRK