Hopp til innhold

Moss kommune: Best i Norge på elbil

Kommunen får "Grønn Bil – pris" etter et vedtak om at minst halvparten av alle egne bilkjøp skal være elbiler.

Grønn bil - miljøpris

'Grønn Bil – prisen 2011' tildeles Moss kommune

Foto: www.gronnbil.no/

Moss kommune får prisen etter et vedtak om at minst halvparten av egne bilkjøp skal være elbiler, og at første prioritet ved alle nye bilkjøp er lavest mulig utslipp.

Kommunen har også fulgt opp vedtaket ved å anskaffe ni elbiler.

Ingen andre kommuner i Norge har en like offensiv og konkret satsning på elbil-innkjøp, sier Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil.

Elbil

HALVPARTEN PÅ ELEKTRISITET. Moss kommune får prisen etter et vedtak om at minst halvparten av egne bilkjøp skal være elbiler.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Satte ny standard

En undersøkelse gjort av Grønn Bil viser at nærmere 50 prosent av bilene i kommune-Norge er små biler som kjører mindre enn 10 mil per dag, noe som gjør det problemfritt å erstatte dem med elbiler.

Kommunen fant tidlig ut at elbilene totalt sett kom billigere ut enn andre biler de allerede driftet.

Moss kommune oppdaget at dagens elbiler oppfyller krav til både sikkerhet og rekkevidde, og i tillegg er bilene gode å kjøre.

– Moss kommune har satt en ny standard for bilkjøp i det offentlige, og skapt et enkelt og godt eksempel til etterfølgelse, sier Hannisdahl.Dekker transportbehovet med mindre utslipp

Trafikk

KUTTER KLIMAGASSUTSLIPP. For Moss er overgang til lavutslippsteknologi i kjøretøyene samt mer miljøvennlige drivstofftyper viktige satsningsområder.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Tilbakemeldingene fra brukerne av de nye elbilene er gode. De oppleves som lette og morsomme å kjøre i byen, og dekker transportbehovet i hjemmetjenesten på en glimrende måte, sier Cecile Kildahl, prosjektleder for Grønn kommune i Moss.

Hun tror godt forarbeid er nøkkelen til suksess.

– Vi tok med leder av hjemmetjenesten på råd underveis i prosessen for å være sikre på at elbilene ville dekke deres behov.

I tillegg gjorde vi grundige kalkyler for å sørge for at vi ikke får noen økonomiske overraskelser underveis, sier Kildahl.

Moss kommunes bruk av elbiler gir bedre luft og mindre støy i byen, samt reduserer klimagassutslipp.

Juryens begrunnelse:

"Kommunen har i 2011 vedtatt at minst halvparten av bilene som kjøpes skal være elbiler, og at lavest mulig utslipp skal være første prioritet ved alle nybilkjøp.

Kommunen har samtidig fulgt opp vedtaket ved å kjøpe ni elbiler. Satsningen er forankret i kommunens klima – og energiplan, og har bred støtte både politisk og administrativt.

Med sitt vedtak demonstrerer kommunen at elbiler er gode alternativer til andre biler, både fra et praktisk og fra et økonomisk ståsted. Moss kommune setter med dette et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner."

Prisen overrekkes i Moss rådhus tirsdag 20. desember.