Mer trafikk i Oslo i år enn i fjor

Trafikken i Oslo i april i år har økt sammenlignet med april i fjor. Økningen er på 9 prosent, viser tall fra Fjellinjens bomstasjoner. Selv med en økning i år er trafikkmengden lavere enn det som var normalen før koronapandemien.