Mer til skole og kollektivtrafikk

Skolesektoren og kollektivtrafikken er skjermet. Ellers er det kutt over nesten hele linja. Det er beskjeden fra byrådet når budsjettforslaget for 2014 ble lagt frem onsdag.

Rådhuset i Oslo

49 milliarder kroner til drift, 9,6 milliarder til investeringer i 2014. Det er budsjettforslaget fra byrådet i Oslo i tall.

Foto: Elida Høeg / NRK

– Den gamle målsettingen om å bygge ett nytt klasserom hver uke de neste ti årene holder ikke lenger, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

– Nå må vi øke ambisjonene til å bygge to nye klasserom hver uke i fire år, så kan vi trolig nøye oss med ett i hver uke de neste seks årene, fortsetter han.

Befolkningsveksten i Oslo styrer valgene til byrådet når pengene for neste år skal fordeles. Det forventes at befolkningen vokser med 13 000 personer, noe som blant annet betyr at det skal bygges 5 800 nye skoleplasser.

0,5 prosent kutt

Behovet for investeringer gjør at kommunen må kutte i driftsbudsjettene.

Nesten alle kommunale virksomheter må spare 0,5 prosent på budsjettet i forhold til i fjor. Unntakene er altså skole og kollektivtrafikk.

Fem nye skoler

Byrådet foreslår å bruke 3,7 milliarder til skolebygg i 2014.

Skolene får også litt mer til driften neste år. Totalt er det satt av 10,7 milliarder på skolebudsjettet, noe som er en økning på 322 millioner kroner.

Skoleåret 2014 åpner hele fem grunnskoler sine dører for første gang, og mange skoler utvides og bygges om for å ta i mot tilstrømmingen av nye skolebarn.

Til skolestart skal disse skolene være klare: Berg 1-7 skole, Bjørnsletta 1-10 skole, Gamle Løren 1-7 skole, Sofienberg 8-10 skole, Nordstrand 8-10 skole.

Videre er Grefsen 1-7 skole utvidet og rehabilitert til skolestart. I tillegg er en rekke andre skoler utvidet.

Samarbeid skole/universitet

Neste år vil også det nye videregående skoleanlegget Hersleb etableres i samarbeid med Universitetet i Oslo ved Naturhistorisk Museum på Tøyen.

– Dette er et nytt og spennende skolekonsept basert på en utveksling av ressurser og utviklingssamarbeid mellom universitetet og skolen, sier skolebyråd Torger Ødegaard (H).

Les også: Det summer av liv i Kuben

Mer til kollektivtrafikk

Byrådet foreslår å gi 1,6 milliarder i tilskudd til kollektivtrafikken neste år. Dette er en økning i budsjettet på 59 millioner kroner. Dette er en økning også når man regner med lønns- og prisveksten.

– Vårt mål er at trafikkveksten skal tas med buss, trikk og bane framfor privatbil, sier samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

Kommunale boliger

Byrådet har tidligere varslet at de ønsker bedre spredning av de kommunale boligene.

– Satsingen vil bidra til å løse opp i bomiljøer med tett konsentrasjon av kommunale boliger sier Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring (V).

I perioden fra 2014 til 2017 skal det brukes 2,44 milliarder til å etablere minst 600 nye leiligheter for vanskeligstilte.

Mer til Munch-museet

Byrådet foreslår å sette av 800 millioner kroner til totalrehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger som går under det kommunen kaller Omsorg+.

Barnehagene får 483 millioner kroner til rehabilitering, kapasitetsutvidelse og nybygg neste år.

Nye Deichmanske hovedblibliotek i Bjørvika får 335 millioner kroner neste år.

Munch-museet får 40 millioner kroner til å rehabilitere dagens museum og 15 millioner til å styrke blant annet formidlingen og sikkerheten ved museet.