Mer penger til rusomsorg, eldre og idrett

Flere botilbud til rusmisbrukere er reddet etter at finanskomitéen har behandlet Oslo-budsjettet.

Hovin omsorgssenter

Hovin omsorgssenter er ett av tilbudene som er reddet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Byrådets forslag om å kutte kraftig i velferdsbudsjettet ble nedstemt da bystyrets finanskomité hadde sitt budsjettmøte tirsdag.

Et noe varierende flertall vil gi mer penger til botilbud til rusmisbrukere, eldreomsorg i bydelene og idrett når bystyret vedtar neste års Oslo-budsjett 5. desember.

Disse påplusninger er nemlig klare, selv om mye fortsatt er uklart etter at de borgerlige budsjettforhandlingene brøt sammen i forrige uke.

Det var gode nyheter for beboerne på Hovin omsorgssenter, som er en av tiltakene som er reddet. Så glade ble beboerne at de bestemte seg for å levere kake til politikerne på Stortinget. Hvordan det gikk kan du se her:

Hovin omsorgssenter reddet

Hovin omsorgssenter er reddet, og det ble feiret med kake.

– Vil være feil å legge ned

Flertallet legger blant annet inn igjen 20 av de 27 millioner kronene som byrådet ville kutte på Velferdsetatens budsjett. Det sikrer botilbudene som har vært truet med nedlegging.

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å opprettholde driften ved Hovin omsorgssenter, Josefines Hus og Bjørnerud. Oslo kommune har allerede for få boliger for rusavhengige, og det ville vært feil vei å gå å legge ned plasser, sier leder for bystyrets helse- og sosialkomité, Tone Tellevik Dahl (Ap).

– I tillegg sikrer dette det ambulerende teamet som blant annet kjører metadon rundt til institusjonene og at værestedet Kafé Trappa kan holde åpent sju dager i uka, legger Tellevik Dahl.

Det er også flertall for å styrke bemanningen ved sykehjemmene med 30 millioner kroner og å flytte 40 millioner kroner fra sosialhjelp til eldreomsorg innenfor bydelsrammen.

Mer til idrett

Budsjettet for idrettsinvesteringer blir økt med fire millioner kroner til Jordal betong skateanlegg og sju millioner kroner nytt klubbhus for Sagene IF på Voldsløkka. Det skal også bygges flere nærmiljøanlegg og lekeplasser.

Til prosjektering av framtidige idrettsanlegg blir det satt av 13 millioner kroner:

  • Helårsanlegg Frognerbadet
  • Cricketanlegg Søndre Nordstrand, Oslo sentrum og Groruddalen
  • Skøytehall Valle Hovin
  • Frogner stadion
  • Flerbrukshaller Årvoll og Korsvoll
  • Rustad Skianlegg