Mer miljøvennlige bilskilt

Metallskilt byttes ut med plast.

Tromsprodukt

Det er ulike tilrettelagte arbeidsplasser rundt i Norge som har produsert bilskilt til nå. Produksjonen av plastskiltene skjer hos en svensk bedrift i Tønsberg.

Foto: Frank Ludvigsen / NRK

Trafikkstasjonen på Hafslund i Sarpsborg har fått sine første bilskilt i plast.

Ser helt like ut

- De skulle egentlig kommet ved årsskiftet, men på grunn av forsinkelser fikk vi de første skiltene i går, forklarer sjefingeniør i Statens Vegvesen, Egil Nordengen.

Vegdirektoratet la vekt på blant annet miljø da det ble bestemt at de nye bilskiltene skulle produseres i plast.

- Regelverket i dag krever at vi oppbevarer innleverte kjennemerkene i seks måneder før de makuleres. Plastskiltene blir lettere å håndtere med tanke på lagring, transport og miljø, sier han.

Sjefingeniør Egil Nordengen i Statens vegvesen

Sjefingeniør Egil Nordengen i Statens vegvesen har tro på de nye plastskiltene. Den første forsendelsen kom tirsdag, og nå får alle førstegangsregistrerte biler kjennemerket i plast.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

I Sverige har de brukt denne typen skilt i mange år med brukbart resultat.

- De nye og gamle skiltene er helt like med det norske flagget og det blå feltet med «N» på, så på avstand ser man ikke forskjell. Kvaliteten på de nye skiltene skal være like bra og holde like lenge som metallskiltene, forklarer Nordengen.

Må levere inn gamle skilt

Det er først og fremst alle førstegangsregistrerte biler som får plastskilt.

- Andre som ønsker nye skilt på bilene sine, kan få det ved å ta kontakt med nærmeste trafikkstasjon. Det gjelder kanskje særlig de som har de eldste skiltene uten flagg og det blå skiltet. Men det er ikke påbudt med plastskilt, påpeker sjefingeniøren.

Han minner om at de som ønsker å bytte, må ta med seg vognkortet.

Nye bilskilt

De gamle og de nye skiltene ser helt like ute, men de er laget av forskjellig materiale.

Foto: Jo Hjelle / NRK

Trafikkstasjonen sender deretter en rekvisisjon til produsenten, og to-tre dager senere kommer kjennemerkene.

- De nye skiltene leveres ut kun i innbytte for de gamle skiltene, sier Norgengen.

Uenige om produksjon

I tillegg til å være mer miljøvennlige, er plastskiltene også billigere.

- Prisen for ett sett til en personbil koster under 100 kroner, og det en tredjedel av den prisen som var tidligere, sier ingeniøren fra Statens vegvesen.

Bilskilt

Innleverte skilt skal oppbevares i seks måneder før de makuleres. Nå blir det letter å oppbevare, transportere og destruere dem.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Det var en diskusjon om hvem som skulle få produsere de nye skiltene da saken var oppe til høring.

- Metallskiltene ble produsert av ulike lokale bedrifter, som for eksempel ASVO, rundt i landet, men nå har all produksjon blitt samlet hos et svensk firma i Tønsberg. Det var delte meninger om det var rett overfor alle de tilrettelagte arbeidsplassene som gikk tapt, sier sjefingeniør Egil Nordengen.