Mener unge veiledes til å bli uføretrygdede

DRAMMEN (NRK): Unge funksjonshemmede ender opp som uføretrygdede, fordi de ikke får den veiledningen de trenger for å komme seg ut i arbeid, mener ULOBA.

Mange unge funksjonshemmede vet ikke hvilke muligheter som finnes for at de skal kunne komme seg ut i ordinær jobb etter videregående skole. Å stå utenfor arbeidslivet er helt uaktuelt for 16 år gamle Hanna Lunden.

– Største drømmen er å bli lege. Men hvis ikke det går så får jeg gjøre noe annet. Man må bare gjøre så godt man kan, sier Hanna Lunden (16) fra Gjerstad i Aust-Agder.

Hun sitter i rullestol etter en rideulykke for to år siden, og bruker sin Operasjon Dagsverk til å besøke ULOBA, en organisasjon som tilrettelegger for assistanse hos funksjonshemmede. Til daglig er hun elev ved Risør Videregående skole.

– Strålende utgangspunkt

Mange funksjonshemmede unge vet ikke hvilke muligheter som finnes for at de skal kunne komme seg ut i ordinær jobb etter at de er ferdige med videregående.

Tove Brandvik, ULOBA

Brandvik sier hun forventer at kommuner og Nav gir rett veiledning til ungdommen.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det hun sier til oss er at hun har lyst til å bli lege. Det syntes jeg er et aldeles strålende utgangspunkt for en ung jente. Det finnes en ordning med funksjonsassistanse. Det betyr at du får en assistent som er med deg på jobb. Og det finnes ordninger for tilgjengelighet, kommunikasjonsutstyr og hjelpemidler, sier Tove Brandvik som er leder for den politiske avdelingen hos ULOBA.

  • Hør hele radioreportasjen:

– Vi ser at veldig mange unge mennesker som har fysiske funksjonshemninger faktisk ikke vet hvilke muligheter de har for å få lov til å være med på jobb, forklarer Brandvik.

Lærer seg arbeidsledelse

Men Hanna er fast bestemt. Hun skal ut i ordinær jobb selv om hun er lam fra magen og ned. Nå bruker hun dagen til å lære seg arbeidsledelse for assistentene sine.

Hanna Lunden

Hanna Lunden er fast bestemt på å bli lege, og fikk hjelp og oppmuntrende ord hos ULOBA i Drammen.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

45 % av alle funksjonshemmede er ikke i arbeidslivet, og mange av dem kunne ha vært det dersom de hadde fått riktig informasjon, mener ULOBA.

– Det er for mange Nav-kontor i Norge som for eksempel ikke vet at det finnes en ordning med funksjonsassistanse. Det er altfor mange som veiledes til at når man er 18 så kan man få uføretrygd. Det er altfor mange arbeidsgivere som tror at det å ha ansatt en med nedsatt funksjonsevne er for komplisert, forklarer Brandvik.

Forventer mer

Hun har følgende oppfordring.

– Det offisielle Norge snakker om at vi er nødt til å få redusert andelen unge som er på uføretrygd. Jeg forventer at norske kommuner faktisk veileder ungdom når de kommer og spør. Jeg forventer at Nav faktisk veileder om at dette er en ordning som finnes og at de sørger for at ungdommen faktisk kan ta den i bruk, sier Brandvik.

Hanna har en vei å gå før hun blir lege, men får med følgende oppmuntring på veien.

– Lykke til. Du har vært kjempeflink her i dag, og hvis du vil bli lege så blir du lege. Det er jeg sikker på. Dette klarer du, avslutter rådgiver Terje Pedersen fra ULOBA i Drammen.