Hopp til innhold

Mener staten løper fra ansvaret

Oslos samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) er skuffet og overrasket over at staten vil la Oslo kommune betale for å begrense ulempene når Ring 1 stenger.

Riksveien skal senkes og terrorsikres under det nye regjeringskvartalet og vil være stengt i tre år. En trafikkanalyse viser at det vil føre til mer trafikk og kø og større fare for ulykker i Oslos gater.

Utover enkelte trafikksikkerhetstiltak vil Statens vegvesen la Oslo kommune ta regningen for avbøtende tiltak.

– Her må samferdselsministeren på banen og rydde opp så vi unngår kø, kork og kaos, sier Sirin Stav til NRK.

– Det er staten som bygger regjeringskvartalet og har ansvaret for konsekvensene av det. Når de ønsker å stenge Ring 1 i tre-fire år som følge av det, er det deres ansvar å sørge for avbøtende tiltak.

Byrådet i Oslo mener også at det bør gjennomføres en prøvestengning før selve stengningen for å se om det blir så ille som fryktet.

– Erfaringer fra tidligere tunnelstengninger viser at en del av trafikken forsvinner fordi folk tilpasser seg og endrer reiseadferd, sier Sirin Stav.