Mener språkkravene er for strenge

Buskerud fylkeskommune krever for store norskkunnskaper hos taxisjåfører, mener rektor ved norsksenter. Vi fikk anbefalinger om enda strengere krav, svarer fylkeskommunen.

For strenge språkkrav til taxisjåfører i Buskerud

Det nye språkkravet skaper debatt både i og utenfor taxinæringen.

– De som har satt dette kravet kjenner ikke nok til det europeiske rammeverket, sier rektor ved norsksenteret på Kongsberg, Wenche Andersen.

Buskerud fylkeskommune har bestemt at det skal settes som krav at taxisjåfører skal ha språkkunnskaper i norsk som minst er på mellomnivå B2. Det innebærer blant annet at man skal være i stand til å følge en kompleks argumentasjonsrekke.

På nivå B2 kan man uttrykke seg klart om et vidt spekter av emner. Man kan presentere en sak, argumentere for sitt syn og underbygge synspunktene sine. Man kan delta aktivt i en samtale slik at samtalen ikke er anstrengende for noen av partene.

Kompetanse Norge

Skalaen er standardisert i Europa, og brukes som karakter ved eksamen. Kravet er lavere på testen man tar for å bli norsk statsborger. Der trengs A2.

Rektoren er usikker på om alle nordmenn hadde klart å oppnå B2.

Wenche Andersen, rektor ved norsksenteret på Kongsberg

Rektor ved norsksenteret på Kongsberg, Wenche Andersen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg håper jo ganske mange ville klart det, men en del av oss måtte nok frisket opp en del på grammatikken. Noen hadde nok hatt litt problemer, sier Andersen.

I 2016 var det 9000 som tok opplæringen.

– Av de var det tre prosent som bestod B2 skriftlig, og tolv muntlig, sier Andersen.

Ble anbefalt strengere krav

Samferdelssjef Gro Solberg

Samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Bakgrunnen for at vi har fokusert på det med god kommunikasjon er en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt. Den sier at hver tredje drosjekunde har hatt utfordringer med kommunikasjon, sier samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg.

Hun sier forslaget har vært på høring, hvor man blant annet fikk svar fra taxinæringen og fra Vestre Viken helseforetak.

– De anbefaler oss faktisk å stille enda strengere krav, altså nivå C, sier Solberg og legger til:

– Vi har landet på nivå B2 med bakgrunn i at disse kundene ofte er alene med sjåføren. Man må huske at hovedtyngden av drosjekundene er barn og syke.

Vanskelig å rekruttere sjåfører

Språkkravet skaper debatt i taxinæringen.

driftsleder i Elvebyen Taxi, Ari Muhammed

Driftsleder i Elvebyen Taxi i Drammen, Ari Muhammed.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Når det gjelder drosjesjåfører så er det veldig viktig at de kan norsk. Men det nivået de har satt nå? Vi syntes det er altfor høyt, sier driftsleder i Elvebyen Taxi, Ari Muhammed.

Han tror det blir vanskelig å rekruttere sjåfører.

– De finner en annen jobb, eller de går på Nav og ber om sosialhjelp i stedet, sier Muhammed.

Ber om nye tilbakemeldinger

Fylkeskommunen har nå sendt ut et nytt brev.

– Vi ber om en tilbakemelding på hvor mange som ikke oppfyller kravet. På bakgrunn av det vil vi gjøre en ny vurdering. Men får vi ingen større innvendinger før 1. mai, så trer dette kravet i kraft, sier Solberg.

– Blir du bekymret når du hører Andersen fortelle at det er tre prosent av dem som har gjennomført språkopplæringen som består B2-testen?

– Jeg forholder meg nå til det brevet vi har sendt ut. Så regner jeg med at det gir oss et godt grunnlag for å fatte en endelig beslutning.