Hopp til innhold

Mener respekt kan vises på andre måter enn å håndhilse

Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm er uenig med byrådslederen i Oslo som mener det er uakseptabelt å ikke håndhilse på et annet menneske av religiøse grunner.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

FLERE MULIGHETER: Blikkontakt og et nikk kan erstatte et håndtrykk, mener Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

I går ble det kjent at en muslimsk vikar ved Ekeberg barneskole ikke ville håndhilse på kvinner av religiøse årsaker. Derfor fikk ikke mannen fortsette som vikar på skolen.

Til Vårt Land sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud, at vi må være åpne for andre måter å hilse på enn ved å håndhilse.

– Selvfølgelig skal man behandle kolleger med respekt, men det er det mange måter å gjøre på. Man kan for eksempel også se i øynene og nikke til personen, i stedet for å håndhilse, sier hun.

Finnes muligheter

Arbeidsgiver må kunne bevise at mannens religion hindrer han i å gjøre jobben sin, mener Bjurstrøm.

– Spørsmålet er om det er avgjørende for arbeidsoppgavene i en lukket kollegial sammenheng å hilse ved bruk av hånd, eller om det går an å hilse på en annen måte. Men hvis man skal ut å møte foreldre og barn, så vil det etter mitt syn nesten alltid være uforenelig at du ikke følger den norske normen å hilse med hånden, sier Bjurstrøm til NRK.

– Uakseptabelt

Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap), forsvarer skolens beslutning.

Raymond Johansen

Dette skal ikke være tilfelle i Oslo kommune, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det å ikke ville håndhilse av religiøse grunner synes jeg ikke skal være tilfelle i Oslo kommune, sa byrådslederen til NRK tirsdag.

Arbeidsrettsadvokat i firmaet Arntzen de Beshe, Tron Dalheim, synes byrådsleder Johansens utsagn er for kategorisk.

– Jeg tror ikke en arbeidsgiver generelt kan kreve at man håndhilser. Det som gjør det problematisk i denne saken er nettopp at praksisen her er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, sier Dalheim.

Vanskelig sak

Arbeidsrettsadvokaten mener videre at dette er en vanskelig sak hvor religionsfrihet, likestillingsregler og forbudet mot diskriminering på bakgrunn av kjønn står opp mot hverandre. Men i denne saken trumfer diskrimineringsreglene religionsutøvelse, mener han.

– Jeg tror nok en arbeidsgiver må kunne kreve av sine ansatte at man ikke forskjellsbehandler kvinner og menn. Og jeg tror man kan kreve det selv om den forskjellsbehandlingen er grunnet i religion, sier advokat Tron Dalheim.

Diskrimineringsnemda har nå saken inne til behandling, og endelig avgjørelse kommer i november.

I en tidligere versjon av denne saken siterte NRK avisen Vårt Land på at likestillingsombudet mener det er greit å ikke hilse på kvinner. Dette var et feil sitat, ifølge ombudet. Derfor har NRK endret saken.