Mener politiets førerkortpraksis er ulovlig

Politiet kan beslaglegge førerkortet til personer som har ruset seg, uten at de har kjørt bil. FrP-politiker mener praksisen er ulovlig.

Førerkort

Blir du tatt for å være ruspåvirket av ulovlige stoffer kan politiet ta førerkortet ditt uten at du har sittet bak rattet.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Jeg har aldri kjørt ruspåvirket. Det ser jeg bare på som helt idiotisk.

For to år siden ble 21-åringen fratatt førerkortet. Han oppholdt seg på en adresse politiet hadde under oppsyn, og ble kalt inn til avhør for å fortelle om forholdet til cannabis.

21-åring kjører bil

For to år siden innrømmet 21-åringen ovenfor politiet at han hadde røykt cannabis. Han kjørte aldri i påvirket tilstand, men politiet fratok han likevel førerkortet.

Foto: Stian Pedersen / NRK

– Jeg røykte et par ganger i måneden. Dette var nok til at politiet tok lappen fra meg, sier han. Mannen ønsker å være anonym fordi cannabis er ulovlig i Norge.

For ham var førerkortet viktig i hverdagen, og elleve måneder uten å legge hendene på rattet fikk konsekvenser.

– Jeg jobbet med å kjøre varer for et firma, noe jeg ikke kunne fortsette med. Venner og butikker var langt unna, så jeg satt hjemme uten å gjøre noe. Det var tøft, sier han.

– Følger ikke loven

Vanlig praksis hos politiet er at de kan beslaglegge førerkortet til personer som ruser seg – uten at vedkommende faktisk har kjørt bil.

– Politiet beslaglegger folks førerkort uten lovhjemmel, som et preventivt tiltak. Er det noen som skal følge loven er det politiet, sier justispolitisk talsmann i FrP, Ulf Leirstein.

Ulf Leirstein

POLITIET BRYTER LOVEN. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein mener politiet ikke har hjemmel i lov for å frata personer som har ruset seg førerkortet.

Foto: Stian Pedersen / NRK

Han har spurt justis- og beredskapsministeren om praksisen bør endres.

Spørsmål fra Leirstein til justisministeren

På Stortingets hjemmeside har Ulf Leirstein (Frp) bedt justis - og beredskapsminister Per Willy Amundsen om å endre politiets praksis.

Foto: Skjermdump fra Stortingets hjemmeside

Striden ligger i tolkningen av Vegtrafikkloven §34, femte ledd.

– Det er et sterkt inngrep å ta førerkortet fra folk. Kjører noen ruspåvirket skal de selvfølgelig miste lappen, men er det slik at politiet tror at man kan komme til å kjøre ruset er de på avveie, sier Leirstein.

Sivilombudsmannen har også lagt frem i en rapport at lovhjemmelen er utydelig.

NRK har så langt ikke lyktes i å få svar fra justis- og beredskapsministeren.

– Vanskelig vurdering

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 3800 personer ble siktet for ruspåvirket kjøring i 2015, en økning på over 9 prosent sammenlignet med året før. Dette er tall politiet vil ha ned.

– Vi finner lovhjemmel og støtte i rettspraksis for at de som ikke er edruelige kan få tilbakekalt førerkortet, sier direktør for politifagavdelingen i Politidirektoratet, Kristin Kvigne.

PU sjef

POLITIETS JOBB AT TRAFIKKEN ER TRYGG. Kristin Kvigne er direktør for politifagavdelingen i Politidirektoratet og mener politiet har lovhjemmel til å frata rusede mennesker førerkortet.

Foto: Ilja C. Hendel / Politiet

Hun har forståelse for at folk reagerer på å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i ruset tilstand.

– Det er en vanskelig avveining å vurdere den enkeltes behov for førerkort mot befolkningens trafikksikkerhet.

Vil endre loven

Ulf Leirstein er tydelig i sitt budskap; han mener loven må endres hvis praksisen skal fortsette.

– Skal vi beholde denne ordningen må vi diskutere dette på Stortinget. Det kan hende praksisen har mye bra for seg, men jeg er uenig i at politiet skal kunne ta seg til rette uten å ha lov til det, sier han.

21-åringen sier han aldri kommer til å røyke cannabis igjen, og føler seg urettferdig behandlet av politiet.

– Jeg skjønner ikke at dem som røyker mindre enn hva folk drikker skal miste førerkortet. Til og med uten å vise tegn til å kjøre.